Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 37 từ ngày 11/9/2023 đến 15/9/2023)

2023-09-10 15:17:51

 Thứ hai 11/9 

Sáng 07h20’:  - Thường trực Thành ủy dự chào cờ đầu tháng.

Sáng 07h30’:  - Thường trực Thành ủy hội ý. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Sáng 08h00’:  - Các đồng chí UVTV Thành ủy đi cơ sở.

Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy (nội dung riêng). * Mời dự: Trưởng, Phó Ban Tổ chức Thành ủy và Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ ba 12/9 

  Sáng 07h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân. * Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Trung tâm Chính trị thành phố. * Mời dự:+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; + Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; + Cán bộ, công chức của Trung tâm Chính trị thành phố. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ tư 13/9 

 Sáng 07h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

* Thực hiện diễn tập thử các cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 (Lịch luyện tập ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức diễn tập thành phố).

Sáng 08h00 – 08h45’:  - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. * Mời dự:+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; + Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Sáng 09h00 – 09h45’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố. * Mời dự:+ Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; + Đ/c Lâm Minh Sử, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố; + Các đồng chí trong danh sách khung tập 9 tại Quyết định số 290-QĐ/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Sáng 10h-10h45’:  - Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố. * Mời dự: Các đồng chí trong danh sách khung tập 8 tại Quyết định số 290-QĐ/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ năm 14/9 

 Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch  HĐND thành phố với nhân dân trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2023 (Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị nội dung). * Cùng dự:+ Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; + Các đồng chí thành viên Đoàn cán bộ thành phố tại Quyết định số 30/QĐ-HĐND, ngày 12/6/2023 của HĐND thành phố. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

Chiều 14h00’:  - Giao ban Thường trực Thành ủy. * Mời dự: + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ sáu 15/9 

  Sáng 08h00’:  Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì họp Thường trực HĐND thành phố tháng 9/2023. * Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

 *Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.