Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 22 từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023)

2023-05-28 13:20:10

Thứ hai 29/5 

Sáng 08h00’:  - Các đ/c UVTV Thành ủy đi cơ sở.

Chiều 14h00’:  - Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định số 44-QĐ/BNCTU, ngày 13/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; + Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố theo Quyết định số 1515-QĐ/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; + Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố; + Lãnh đạo UBMTTQVN Thành phố; + Thủ trưởng các cơ quan: Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Đội Quản lý thị trường. + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND Thành phố. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Thứ ba 30/5 

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự Hội nghị trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy định này. * Cùng dự: Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức  Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18 tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ tư 31/5 

Sáng 07h30’:  - Thường trực Thành ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm 2023; công bố Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh thành phố Tân Uyên. * Địa điểm: Hội trường B – Khối Mặt trận và Đoàn thể Thành phố.

Thứ năm 01/6 

Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy xử lý công việc tại cơ quan.

Thứ sáu 02/6 

Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Thạnh Hội. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; + Lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Phòng LĐTB-XH; + Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội. * Địa điểm: Tại xã Thạnh Hội.

Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.