Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 21 từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

2023-05-21 11:23:21

Thứ hai 22/5 

 Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1800-QĐ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban  Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc tổ chức Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 22/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã (nay là Thành phố) trong tình hình mới đối với Đảng ủy phường Tân Phước Khánh (Đảng ủy phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1800-QĐ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. + Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phước Khánh. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Phước Khánh.

Chiều 14h00’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 53-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Chương trình số 28-CTr/TU) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vậ trong tình hình mới đối với Đảng ủy phường Thạnh Phước (Đảng ủy phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 53-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. + Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Phước. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thạnh Phước.

Thứ ba 23/5

Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân. * Địa điểm: Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 54-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Chương trình số 28-CTr/TU) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới đối với Đảng ủy xã Bạch Đằng (Đảng ủy xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 54-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. + Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bạch Đằng. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Bạch Đằng.

Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1801-QĐ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban  Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc tổ chức Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 22/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã (nay là Thành phố) trong tình hình mới đối với Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND (Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND Thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1801-QĐ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. + Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND. * Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND Thành phố.

Thứ tư 24/5 

Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự Chương trình “Chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức. * Địa điểm: Hội trường Khối Đoàn thể Thành phố.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay. * Cùng dự: Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. * Địa điểm: Trường Chính trị Bình Dương.

Thứ năm 25/5 

 Sáng 08h00’:  - Họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến: + Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Các báo cáo sơ kết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và UBND Thành phố chuẩn bị nội dung). + Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp (phục vụ Đoàn Giám sát theo Quyết định số 44-QĐ/TU, ngày 13/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung. + Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thư mời riêng. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều 14h00’:  - Giao ban Thường trực Thành ủy. * Mời dự: + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND Thành phố; chuyên viên Giang dự. * Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

Chiều 15h30’:  - Thường trực Thành ủy làm việc với Tổ công tác của Hội luật gia tỉnh Bình Dương về kế hoạch thành lập Hội luật gia cấp huyện. * Mời dự: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND Thành phố. * Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

Thứ sáu 26/5 

Sáng 08h00’:  - Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (Thư mời riêng). * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự Hội thảo về cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030. * Cùng dự: Đ/c Nguyễn Công Y, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 Chủ nhật 28/5 

  Sáng 07h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự Đại Lễ Phật Đản do Giáo hội Phật giáo thành phố Tân Uyên tổ chức. * Địa điểm: Chùa Long Thắng, ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.