Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 48 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023

2023-11-26 18:26:49

THỨ HAI: 27/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, 02 Ban HĐND dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND thành phố năm 2023.

Mời dự:Bí thư Thành ủy, đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, UBKT Thành ủy; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố Thông minh tỉnh.

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố):Bí thư Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng cơ quan 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Công an thành phố ; Thành viên Tổ đánh giá Bộ chỉ số 766 thành phố, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Y tế, Trung tâm Viễn thông; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Đô, Trinh, Uyên, Thịnh.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường:Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức đầu mối Kiểm soát TTHC, Công chức phụ trách công tác một cửa, một cửa liên thông của các xã – phường.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Bưu điện thành phố năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Bưu điện thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra vị trí đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

THỨ BA: 28/11/2023

Sáng: 

1/ 08 giờ 00: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Đảng ủy Y tế năm 2023; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế.

2/ 07 giờ 30:UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Trường THPT Thái Hòa năm 2023.

Địa điểm:Phòng họp Trường THPT Thái Hòa.

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh phiên họp lần thứ 49.

Mời dự:Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợitiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng về việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Thanh tra thành phố; các Chủ đầu tư (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

5/08 giờ 00:Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huỳnh Văn Diên, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố): Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác dân chủ của các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Phòng Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Thịnh.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường:Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và công chức phụ trách công tác dân chủ các xã – phường.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự:Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các xã - phường: Vĩnh Tân, Uyên Hưng, xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua dự toán năm 2024 của các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Thành đoàn, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng VHTT, Phòng GDĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Thủ trưởng và kế toán các cơ quan; UBMTTQVN thành phố, Thành đoàn, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Phòng Kinh tế, Phòng VHTT, Phòng GDĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT ; Chánh Văn phòng, C/v Hương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua dự toán năm 2024 của các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và  UBND thành phố, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Thủ trưởng và kế toán các cơ quan; Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Hương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Thanh tra – Tư pháp năm 2023.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 13 giờ 30:UVTV - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố năm 2023; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình dự.

Địa điểm: Phòng họp Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố.

5/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự:Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các xã - phường: Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

6/ 14 giờ 00:Ủy quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố dự họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 (Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh.

THỨ TƯ: 29/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Chi bộ Kho bạc Nhà nước Tân Uyên năm 2023; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Kho bạc Nhà nước.

2/ 07 giờ 30:UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Phòng Lao động TBXH năm 2023.

Địa điểm:Phòng họp Phòng Lao động TBXH.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X. 

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự phiên thứ 14, Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

6/ 07 giờ 00: Hiến máu tình nguyện đợt 3/2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị kiểm điểm tập thể UBND thành phố năm 2023 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Bí thư Thành ủy, đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, UBKT Thành ủy (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Ban QLDA ĐTXDKV, Trung tâm PTQĐ thành phố, Trung tâm VHTT&TT, Xí nghiệp CTCC, Trạm Thủy Nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm GDNN-GDTX, Nhà thiếu nhi; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30:UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Công ty Cổ phần xây dựng Bình Dương năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần xây dựng Bình Dương.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2023, triển khai công tác năm 2024 và Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

THỨ NĂM: 30/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao quyết định công tác cán bộ

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm năm 2023 tại Đảng ủy Công an thành phố; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Công an thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, đại diện 02 Ban HĐND họp chấm điểm Thường trực HĐND các xã – phường.

Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND các xã – phường; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợitiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng về việc kết quả thanh tra quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Thanh tra thành phố; các Chủ đầu tư (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Hội trường B – UBND thành phố.

6/10 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh triển khai Đề án ‘Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh’.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

7/09 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị Xây dựng và Phát triển Hệ sinh thái Logistics tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án quy hoạch chung thành phố Tân Uyên do Tỉnh ủy tổ chức (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Truyền tải Điện Miền Đông 2 về việc hỗ trợ xử lý nhà vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện đường dây 500kV (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, UBND phường Tân Hiệp, UBND phường Uyên Hưng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Truyền tải Điện Miền Đông 2 (do Phòng Kinh tế mời), Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Công an thành phố, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp và phường Uyên Hưng ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

THỨ SÁU: 01/12/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua dự toán năm 2024 của UBND 12 xã – phường (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH, Chủ tịch UBND và công chức kế toán của 12 xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Hương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, 02 Ban HĐND thành phố họp Thường trực HĐND thành phố thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9 (thường lệ cuối năm) - HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường năm 2023; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình dự.

Địa điểm: Phòng họp Phòng TN-MT.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH dự Hội nghị biểu dương trẻ mồ côi, người khuyết tật và người bảo trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi, số 210 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố dự Hội nghị về thực hiện chính sách BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động năm 2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

6/08 giờ 00:Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hệ thống văn bản kỳ 2019-2023  theo Giấy mời số 58/GM-STP ngày 16/11/2023 của Sở Tư pháp.

Mời dự : Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình ; đại diện cán bộ, công chức Phòng Tư pháp phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản ; Cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã – phường phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản.

Địa điểm: Hội trường E1 – Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30:Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố năm 2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

                  Thông báo này thay thư mời họp.