Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47 từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022

2022-11-20 11:36:37

 | Thứ hai 21/11:
| Sáng 10h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đến thăm Trung tâm Chính trị thị xã. * Mời dự: + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Trung tâm Chính trị thị xã.  
 | Chiều 13h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã họp Thường trực Tổ công tác Đề án 06 về Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. * Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.
| Thứ ba 22/11: |  
 | Sáng 08h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư thường trực Thị ủy dự họp giao ban khối Đảng - Đoàn thể tỉnh (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
| Thứ tư 23/11:
| Sáng07h30’: | - Thường trực Thị ủy dự Chương trình “Chợ  0 đồng” và trao tặng học bổng “tiếp sức đến trường”. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã. 
| Sáng09h00’: | - Thường trực Thị ủy nghe Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo kế hoạch kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm năm 2022 (Ban Tổ chức Thị ủy phối hợp UBKT Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.
| Sáng10h00’: | - Giao ban Thường trực Thị ủy. * Mời dự: + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã; + Đ/c Lý Ngọc Phong - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy. 
| Chiều 15h30’: | - Thường trực Thị ủy dự buổi hạ thủy phương tiện kỹ thuật đường thủy huấn luyện thực binh công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. * Địa điểm: Bến phà Bạch Đằng sông Đồng Nai.
| Thứ năm 24/11:
| Sáng08h00’: | - Họp Ban Thường vụ Thị ủy (Thư mời riêng). * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.  
 | Chiều 14h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã dự kiểm điểm năm 2022 Đảng ủy quân sự thị xã. * Mời dự: + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.
| Thứ sáu 25/11:
| Sáng 08h00’: | - Thường trực Thị ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.  
 | Chiều13h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (lần 01) * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
| Chiều 16h45’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương (25/11/1945 – 25/11/2022). * Địa điểm: Nhà khách Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bình Dương.

* Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thị xã.