Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023

2023-11-19 07:24:06

THỨ HAI: 20/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố Thông minh tỉnh.

Mời dự: Bí thư Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng cơ quan 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Công an thành phố ; Thành viên Tổ đánh giá Bộ chỉ số 766 thành phố, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Y tế. Xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức đầu mối Kiểm soát TTHC, Công chức phụ trách công tác một cửa, một cửa liên thông của các xã – phường ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Đô, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Địa điểm: Hội trường Phòng GD- ĐT.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự Hội nghị triển khai kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn; Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cho các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). 

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên cuối năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi khảo sát thực tế vị trí các dự án chuyển mục đích sử dụng đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

 

THỨ BA: 21/11/2023

Sáng: 

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

2/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe Phòng QLĐT, Phòng TN-MT báo cáo việc rà soát quy hoạch (Quy hoạch chung và Quy hoạch sử dụng đất) các Khu – điểm nhà ở tự phát (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng, C/v Thành, Dũng, Hương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố. 

3/ 09 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ tại phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa (Phòng QLĐT, Phòng TNMT chuẩn bị các nội dung có liên quan về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất) 

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, C/v Thành, Dũng, Hương; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố. 

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ bảy – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Thái Hòa.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Thái Hòa; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Thái Hòa.

5/ 09 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ bảy – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND xã Thạnh Hội.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thạnh Hội; C/v Thủy

Địa điểm: UBND xã Thạnh Hội.

6/ 10 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ bảy – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND xã Bạch Đằng.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bạch Đằng; C/v Thủy

Địa điểm: UBND xã Bạch Đằng.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự) – Cả ngày.

Mời dự:Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các phường: Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua dự thảo Kế hoạch cưỡng chế thi hành án đối với vụ Lê Minh Thành – Nguyễn Thị Sum (Chi cục thi hành án thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND thành phố. Lãnh đạo: Hội LHPN (thư mời riêng), Trung tâm VH-TT&TT, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

2/16 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh triển khai Đề án ‘Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh’.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ: 22/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợilàm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh về việc bàn giao đường ĐH 411 (đoạn qua địa bàn phường Uyên Hưng).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Xí nghiệp CTCC, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Hương.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thành phố.

3/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc thẩm định phương án sắp xếp nhà đất theo Tờ trình số 3368/TTr-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thành phố.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự) – Cả ngày.

Mời dự:Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các phường: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát các vị trí quy hoạch cây xăng trên địa bàn (Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 23/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tuyên truyền chính sách giảm nghèo và lồng ghép tiếp xúc, đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thư mời riêng). Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố gồm lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQVN thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng VH-TT, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng TC-KH, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tân Uyên, Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Tân Uyên. Xã, phường: Đại diện lãnh đạo UBND; Đại diện BCĐ Chương trình MTQG giảm nghèo; Cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo; Trưởng hoặc Phó trưởng Ban điều hành các Khu phố, ấp; Đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (do xã, phường mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh. P/v

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm kinh doanh phế liệu không đúng quy định trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT, UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị biểu dương khen thưởng chuyên đề: “Lao động giỏi – lao động sáng tạo” cho cán bộ, đoàn viên công đoàn khối Trường học (năm học 2022-2023) và Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

4/ 09 giờ 00:Ủy quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố.dự họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 15 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan theo Phụ lục 01 Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 09/11/2023 của UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng TN-MT, Ban QLDA ĐTXDKV; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; các cá nhân có liên quan (do Phòng Nội vụ mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợiđi kiểm tra vị trí đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

THỨ SÁU: 24/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua các nội dung:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo ước thực hiện thu – chi ngân sách và Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

2/ 11 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong cùng Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc mừng bổ nhiệm linh mục mới tại Giáo xứ Hội Nghĩa.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Công an thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố.

Địa điểm: Giáo xứ Hội Nghĩa (địa chỉ: khu phố 3 phường Hội Nghĩa).

3/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội y tế hộ gia đình năm 2023 do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cán bộ phụ trách BHXH, BHYT của 12 xã – phường. Đại diện Tổ dịch vụ thu (TCDV) trên địa bàn thành phố, gồm: Đại diện Lãnh đạo và nhân viên phụ trách của 03 TCDV (TCDV thu PVI, TCDV thu Bưu điện, TCDV thu Viettel), Nhân viên thu TCDV tại UBND 12 xã – phường (do BHXH thành phố và UBND các xã – phường mời).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng cho thuê tại Lô D và Lô G - Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Phú Chánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Hương; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua phương án thiết kế các công trình: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Tân Uyên; Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạnh Phước (Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Trung tâm VHTT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố,. Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Hương; đơn vị tư vấn (do Ban QLDA ĐTXDKV thành phố mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

                  Thông báo này thay thư mời họp.