Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 46 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

2023-11-12 09:04:28

THỨ HAI: 13/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố Thông minh tỉnh.

Mời dự: Bí thư Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng cơ quan 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Công an thành phố ; Thành viên Tổ đánh giá Bộ chỉ số 766 thành phố. Xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức đầu mối Kiểm soát TTHC, Công chức phụ trách công tác một cửa, một cửa liên thông của các xã – phường ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Đô, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về các nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở. 

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các ngành có liên quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng VH-TT báo cáo lại kết quả chấm điểm các Cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Thị xã Tân Uyên – Thành phố Tân Uyên (Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT chuẩn bị nội dung)

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT, Phòng TCKH; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh; các thành phần khác có liên quan (do Phòng VH-TT mời) 

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ BA: 14/11/2023

Sáng: 

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục xây dựng trụ sở làm  việc riêng đạt chuẩn, gắn với đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, dịch vụ, nâng cao đời sống lực lượng DQTT cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; sơ kết 01 năm thực hiện “Đề án tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc trong các Khu – Cụm công nghiệp, Công ty, Xí nghiệp trên địa bàn tỉnh” trong LLVT thành phố Tân Uyên năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi khảo sát các thửa đất trước đây đã thu hồi thực hiện dự án Suối Chợ (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, UBND phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Vĩnh Hiệp

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố. 

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Đảng ủy các xã – phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 - 2031.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, C/v Thành

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm PTQĐ thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp trực tuyến phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Mời dự:Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ: 15/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; các chi, đảng trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp giải quyết khó khăn, vướng mắc Công trình nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định số 4966/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND thành phố; C/v Thành

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, lần thứ 4-2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TCKH

Địa điểm: Phòng họp B- UBND tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự) – Cả ngày.

Mời dự:Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương (Số 591, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1/13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình ca nhạc từ thiện và công tác tổ chức Giải Bán Marathon chào mừng Thành phố Tân Uyên (Bình Dương) lần thứ I năm 2023 (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Đại diện các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn, đơn vị tổ chức sự kiện (Thư mời riêng), Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động TBXH, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng và xã Bạch Đằng; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND  thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các Đơn vị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố (Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung và mời các Đơn vị thi công).

Mời dự: Các Đơn vị thi công công trình xây dựng trên địa bàn thành phố (Thư mời riêng); Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 48 UBND tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐT thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Dân tộc – Tôn giáo tỉnh giám sát về tình hình dân tộc – tôn giáo năm 2023.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Công an thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

THỨ NĂM: 16/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng) do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ Công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II.

Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thành phố theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Phú Chánh, Uyên Hưng, Thạnh Phước, Vĩnh Tân, Bạch Đằng, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Chủ đầu tư các dự án Khu nhà ở trên địa bàn thành phố về việc giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời các Chủ đầu tư).

Mời dự: Chủ đầu tư các dự án Khu nhà ở trên địa bàn thành phố (Thư mời riêng); Trưởng Phòng QLĐT, Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị sinh hoạt Chi bộ Xí nghiệp CTCC định kỳ tháng 11/2023.

Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp CTCC.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm kinh doanh phế liệu không đúng quy định trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT, UBND các xã – phường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU: 17/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thành phố dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2021– 2026.

 Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương; Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn; Ban thường vụ Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các cơ quan chuyên trách tham mưu Thành ủy; đại biểu HĐND thành phố; Thủ trưởng 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố. Xã – phường: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN 12 xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ Vùng Đông nam bộ lần thứ XVI năm 2023.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn do thành phố quản lý); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn do thành phố quản lý) – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn do thành phố quản lý) – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND thành phố quyết định chủ tưởng, đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền HĐND thành phố – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên giai đoạn 2021-2025 – Phòng TNMT chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 – Phòng TNMT chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, đô thị trên địa bàn thành phố năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 – Trung tâm PTQĐ thành phố.

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 – Thanh tra Thành phố chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 – Thanh tra Thành phố chuẩn bị nội dung.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 – Công an thành phố chuẩn bị nội dung.

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Ngân hàng NN&PTNT, Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Đội QLTT số 4, Xí nghiệp CTCC; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

 

THỨ BẢY: 18/11/2023

Sáng:

1/ 06 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ khai mạc Giải Bán Marathon chào mừng Thành phố Tân Uyên (Bình Dương) lần thứ I năm 2023.

Địa điểm: Quảng trường Thành phố.

2/ 08 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Địa điểm: Trường THPT Thái Hòa.

3/ 09 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng VHTT dự Lễ bế mạc Giải Bán Marathon chào mừng Thành phố Tân Uyên (Bình Dương) lần thứ I năm 2023.

Địa điểm: Quảng trường Thành phố.

Tối:

19 giờ 00:Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thành phố dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật, chủ đề: “Chào mừng thành phố mới Tân Uyên và tiếp sức cho em đến trường”.

Mời dự: Ban Thường vụ Thành ủy, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện (Thư mời riêng); Ban Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Quảng trường Thành phố.

 

CHỦ NHẬT: 19/11/2023

Sáng:

07 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ phát động và chiến dịch truyền thông Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thư mời riêng). Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Trường học: Hiệu Trưởng các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố (Thư mời riêng). Xã, phường: Đại diện lãnh đạo UBND; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (5 đại biểu); Cộng tác viên trẻ em và bình đẳng giới tại các khu phố, ấp (do xã, phường mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh. P/v 

Địa điểm: Trường Tiểu học Hội Nghĩa.

                  Thông báo này thay thư mời họp.