Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 44 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023

2023-10-29 10:23:07

THỨ HAI: 30/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố Thông minh tỉnh.

Mời dự: Bí thư Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng cơ quan 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Công an thành phố ; Thành viên Tổ đánh giá Bộ chỉ số 766 thành phố. Xã – phường : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức đầu mối Kiểm soát TTHC, Công chức phụ trách công tác một cửa, một cửa liên thông của các xã – phường ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Đô, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc xử lý công trình, vật kiến trúc sau khi được bồi thường và bàn giao vật tự, thiết bị thu hồi khi di dời lưới điện theo Giấy mời số 348/GM-STC ngày 26/10/2023.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 15 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát 993 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị các hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng UBND tỉnh. 

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự phiên thứ 12, Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban lãnh đạo Phòng QLĐT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố giao. 

Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng QLĐT; C/v Dũng, Hương.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND thành phố.

 

THỨ BA: 31/10/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến, thanh quyết toán về ngân sách nhà nước khi thực hiện thanh toán trực tuyến TTHC (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Sở TT&TT, Trung tâm Hành chính công tỉnh, VNPT tỉnh, các ngân hàng: Agribank, Vietcombank (Thư mời riêng), Thủ trưởng các cơ quan: 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Kho bạc, Chi cục Thuế khu vực, Trung tâm Y tế. Chủ tịch UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Đô, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Gia Tấn Hưng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban cưỡng chế theo Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND thành phố.

Địa điểm: 07 giờ 00, tập trung tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quốc tế Mêkông, xã Bạch Đằng.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường B, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Tổng Công ty Becamex về việc bàn giao dải phân cách từ vòng xoay Tân Hiệp đến đường ĐH 422.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Tổng Công ty Becamex (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Điện lực Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố. 

6/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính thống nhất việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Đề án số 07-ĐA/TU ngày 16/10/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” do Tỉnh ủy tổ chức; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra các cơ sở phế liệu trên địa bàn phường Tân Hiệp (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Tân Hiệp; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Hiệp.

 

THỨ TƯ: 01/11/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm và tháng 10/2023; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2024 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung); việc xác định giá đất bồi thường các dự án đầu tư công, giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, giá đất Khu công nghiệp VSIP III và Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các Chủ đầu tư dự án về tình hình thực hiện dự án Khu dân cư IJC – Vsip, phường Vĩnh Tân (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TN-MT; Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tân; C/v Dũng; Chủ đầu tư (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các Chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra các cơ sở phế liệu trên địa bàn phường Vĩnh Tân, Phú Chánh (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Vĩnh Tân, Phú Chánh; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Tân.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra vị trí đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết một số kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 02/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh về việc Sơ kết công tác đầu tư công 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH, Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thành phố.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 10 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo việc góp ý Quy hoạch tỉnh Đồng Nai (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

4/ 08 giờ 00:Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thành phố Phạm Thị Hồng Lụa dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

5/ 08 giờ 00:Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hà Phương dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Khánh Bình.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

6/ 08 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố dự Hội nghị tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023 (Theo Văn bản số 323/CAT-PC10 ngày 17/10/2023 của Công an tỉnh) – cả ngày.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan các cơ quan: UBMTTQVN, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

7/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố dự Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều: 

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Văn Diên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thạnh Phước, xã Thạnh Hội.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra các cơ sở phế liệu trên địa bàn phường Hội Nghĩa (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Hội Nghĩa; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Hội Nghĩa.

4/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Công ty Genimex về việc xử lý ngập nước cục bộ tuyến đường ĐT 747a – đoạn từ cầu Rạch Tre đến ngã ba Bình Hóa, phường Uyên Hưng (Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Công ty Genimex (thư mời riêng); Lãnh các cơ quan: Phòng QLĐT, UBND phường Uyên Hưng, C/v Dũng, Hương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 14 giờ 00:Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự làm việc với Đoàn công tác của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

6/ 14 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự công bố Quyết định thanh tra của Bộ Xây dựng về việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU: 03/11/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình ca nhạc từ thiện. 

Mời dự: Đại diện các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố, đơn vị tổ chức sự kiện (Thư mời riêng), Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Lao động TBXH, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND  thành phố.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác khảo sát các vị trí lắp đặt, thông qua nội dung, thiết kế các pa-nô tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thị xã Tân Uyên - Thành phố Tân Uyên (Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy (Thư mời riêng), Công an thành phố, Phòng VHTT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; Lãnh đạo UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND  thành phố.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa X (nội dung kiến nghị về việc chưa hoàn thiện hạ tầng Khu tái định cư Phú Chánh B).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, UBND phường Phú Chánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Phú Chánh.

5/ 09 giờ 15:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa X tại Trung tâm Y tế về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, sinh phẩm y tế (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng TCKH, Trung tâm Y tế, UBND phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Trung tâm Y tế.

6/ 10 giờ 30:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa X (nội dung kiến nghị về việc gia cố, xây dựng bờ kè suối Cầu, phường Thái Hòa).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, UBND phường Thái Hòa.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

7/ 11 giờ 30:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa X (nội dung kiến nghị về việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện (Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An) – Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, UBND phường Thái Hòa.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

8/ 08 giờ 00:Trưởng Ban KTXH HĐND thành phố Ngô Văn Thảo dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thái Hòa.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

9/ 08 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục dự Hội nghị tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023 (Theo Văn bản số 323/CAT-PC10 ngày 17/10/2023 của Công an tỉnh) – cả ngày.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan các cơ quan: UBMTTQVN, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 5723/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND thành phố, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban Tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024 (Thành đoàn chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

                  Thông báo này thay thư mời họp.