Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 43 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023

2023-10-22 10:39:27

THỨ HAI: 23/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 5467/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố. 

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra các cơ sở phế liệu trên địa bàn phường Thái Hòa – Cả ngày (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Thái Hòa; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp giao ban Thường trực UBND phường Vĩnh Tân.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố nghe báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố theo Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND thành phố Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên); Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

3/ 13 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH Phạm Thị Hồng Lụa dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930-20/10/2023), 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam và chăm lo cho đoàn viên, công nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn do Hội LHPN thành phố tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị.

THỨ BA: 24/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi khảo sát thực tế đường Tân Hiệp 04 (Ban QLDA ĐTXDKV chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV, UBND phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Đường Tân Hiệp 04, phường Tân Hiệp.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra các cơ sở phế liệu trên địa bàn phường Tân Hiệp (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Tân Hiệp; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Hiệp.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố. 

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp năm 2023.

Địa điểm: Hội trường VIP2, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc xử lý các điểm ngập cục bộ trên địa bàn (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT; Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Hương. 

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc tổ chức các hoạt động văn hóa (Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh 

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường các công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Hội Nghĩa đến ngã ba Tân Thành; Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 402; Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2); Xây dựng cầu vượt qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2)  (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/5/2022, Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 03/02/2021, Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND thành phố; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 16 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo việc góp ý Quy hoạch tỉnh Đồng Nai (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ: 25/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp mặt Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945-25/10/2023) và Kỷ niệm 10 năm xây dựng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ của đơn vị Ban liên lạc Trinh sát Quân báo biệt động tỉnh Bình Dương (11/12/2013-11/12/2023).

Địa điểm:Đền Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của đơn vị Ban liên lạc Trinh sát Quân báo biệt động tỉnh Bình Dương (cạnh Miễu Ông), khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND dự phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 về công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn các khu di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại biểu HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao & truyền thanh, Phòng Nội Vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch. Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Ban chỉ đạo “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào cáo khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Ban Thường vụ Thành ủy họp thông qua danh sách bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra sản phẩm OCOP trên địa bàn phường Thái Hòa và Tân Phước Khánh (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, UBND phường Thái Hòa và UBND Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

THỨ NĂM: 26/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Dương về việc giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu theo các quy định của Đảng.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, UBKT Thành ủy, Ban Dân Vận Thành ủy, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Thành đoàn, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan : Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng VHTT; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND dự Hội nghị tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thành phố.

3/ 10 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND dự Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2024 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung); việc xác định giá đất bồi thường các dự án đầu tư công, giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, giá đất Khu công nghiệp VSIP III và Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều: 

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến, thanh quyết toán về ngân sách nhà nước khi thực hiện thanh toán trực tuyến TTHC (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Sở TT&TT, Trung tâm Hành chính công tỉnh, VNPT tỉnh, các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV (Thư mời riêng), Thủ trưởng các cơ quan: 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Kho bạc, Chi cục Thuế khu vực, Trung tâm Y tế. Chủ tịch UBND các xã, phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Hồng Đức, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 10/2023.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU: 27/10/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố về việc lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Ban Thường vụ Thành ủy họp thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình giải quyết các vụ kiện đông người, phức tạp, kéo dài và thực trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” trên địa bàn tỉnh (Thanh tra, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng phối hợp thành phố, Tổ thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL; Báo cáo viên pháp luật thành phố. Xã-phường: Đại diện Lãnh đạo UBND - UBMTTQVN, Công chức Tư pháp- Hộ tịch (phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở), Công chức Địa chính- Xây dựng; Hòa giải viên các Tổ hòa giải; Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp – khu phố (Do UBND xã-phường mời).

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra (1948-2023). Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Sông Bé – Bình Dương (1983-2023).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.