Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyêntừ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022

2022-09-22 14:06:57

THỨ HAI: 19/9/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo quy hoạch các công viên trung tâm (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung, lưu ý có trình chiếu các điểm quy hoạch)

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VTTT-TT thị xã, Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo kết quả rà soát các đối tượng tiêm chủng; báo cáo kết quả tiêm vắc xin (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn Lao động, Thị đoàn (Thư mời riêng), Công an thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX, Chi cục Thống kê; đại diện Ban Giám hiệu các Trường: THPT Huỳnh Văn Nghệ, Trường THPT Thái Hòa, Trường THPT Tân Phước Khánh, đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh, Trường. 

Địa điểm: Hội trường A  – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở

4/ 08 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huỳnh Văn Diên dự Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Tân Vĩnh Hiệp khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Trường THCS Nguyễn Quốc Phú

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Đ/c Bí thư Thị ủy đến thăm và làm việc với Trung tâm Y tế thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Y tế; Chánh Văn phòng 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Trưởng và Phó 02 Ban HĐND thị xã họp Tổ biên tập nội dung Chương trình “Thường trực HĐND thị xã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên”

Mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã (Thư mời riêng); Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã

THỨ BA: 20/9/2022

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Bình Dương (Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã 

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

2/ 08 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (phòng Hội nghị trực tuyến).

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với UBND xã Thạnh Hội về việc xây dựng mô hình mới trong phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác tiêm chủng vacxin covid-19 và công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên dịa bàn xã (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND xã mời), Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường UBND xã

4/ 08 giời 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Vĩnh Tân khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND phường Vĩnh Tân

5/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp triển khai dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2022 (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Trưởng Phòng Quản lý đô thị

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng, Tầng 7, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

6/ 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiến hành khảo sát các trường học trên địa bàn phường Tân Phước Khánh phục vụ việc giám sát công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022

Mời dự: UBMTTQVN thị xã (thư mời riêng); Thành phần Đoàn theo Theo Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tân Uyên; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư khu vực thị xã Tân Uyên; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Kinh tế - XH HĐND phường Tân Phước Khánh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã (đưa tin), C/v Thủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã lúc 07 giờ để cùng đi.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tái chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

8/ 08 giờ 00: Ủy quyền Công an thị xã dự Hội nghị tổng kết Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2019-2021”.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh

 

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh (thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với ông Võ Trung Nhân và bà Lê Hồng Yến về việc khiếu nại đối với Quyết định số 925/QĐ-UBND và Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Võ Trung Nhân và bà Lê Hồng Yến (do Thanh tra thị xã mời).

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.    

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với ông Bùi Văn Lương về việc giải quyết đơn khiếu nại đối với Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thị xã Tân Uyên (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Bùi Văn Lương (do Thanh tra thị xã mời).

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.  

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo xác định thông tin, danh tính, kết luận hài cốt tại phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã (Thư mời riêng); Thành viên BCĐ 24 theo Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND thị xã; Lãnh đạo UBND các phường: Uyên Hưng, Tân Vĩnh Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội Trường A – UBND thị xã.

 

THỨ TƯ: 21/9/2022

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tham dự cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Phú Chánh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong những tháng đầu năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phường Phú Chánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Chánh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong đi cơ sở

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (Phòng Tài nguyên – Môi trường chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế Khu vực thị xã; Chủ tịch và Công chức Địa chính các xã - phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Thạnh Hội, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã 

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND thị xã Tân Uyên; Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 4587/QĐ-BTC ngày 25/7/2022 của UBND thị xã Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phượng.

 Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã 01 sản phẩm” năm 2022 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02/3/2022; Các chủ thể có hồ sơ tham gia (Do Phòng Kinh tế mời); Lãnh đạo UBND các xã – phường: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Vĩnh Tân; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã

 

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi cơ sở

 2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Market trang trí Tết (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung)

 Mời dự: Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã; Đơn vị tư vấn (Do Phòng Văn hóa – Thông tin mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

 Địa điểm: Phòng họp 2  – UBND thị xã

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở

 

THỨ NĂM: 22/9/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thị xã theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thị xã; Lãnh đạo UBND các xã - phường: Bạch Đằng, Tân Phước Khánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ công nhận Trường THCS Khánh Bình đạt chuẩn Quốc gia.

Địa điểm: Trường THCS Khánh Bình.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiến hành khảo sát các trường học trên địa bàn phường Hội Nghĩa phục vụ việc giám sát công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022

Mời dự: UBMTTQVN thị xã (thư mời riêng), Thành phần Đoàn theo Theo Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tân Uyên; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư khu vực thị xã Tân Uyên; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Kinh tế-XH HĐND phường Hội Nghĩa, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã (đưa tin), C/v Thủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã lúc 07 giờ để cùng đi.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở

 

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo tình hình quản lý đất công, đất công ích trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở

 

THỨ SÁU: 23/9/2022 

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tỉnh (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)

Địa điểm:  Phòng họp B – UBND tỉnh

2/ 10 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm:  Phòng họp B – UBND tỉnh

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra tỉnh nghe thông qua Biên bản làm việc.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án ĐT-XD khu vực, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Lãnh đạo UBND các phường: Hội Nghĩa, Thái Hòa, Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng Họp 2 – UBND thị xã

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong ,Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiến hành khảo sát các trường học trên địa bàn phường Vĩnh Tân phục vụ việc giám sát công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022

Mời dự: UBMTTQVN thị xã (thư mời riêng); Thành phần Đoàn theo Theo Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 12/8/2022 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Tân Uyên; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư khu vực thị xã Tân Uyên; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Kinh tế-XH HĐND phường Vĩnh Tân, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã (đưa tin), C/v Thủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã lúc 07 giờ để cùng đi.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Triển khai Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mời dự: Thường trực HĐND thị xã, Văn phòng Thị ủy, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã; (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã; Đại diện Ban giám hiệu các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã; Đơn vị tự vệ trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên; Cấp xã-phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp, Công chức Văn phòng - Thống kê, Bí thư Đoàn thanh niên, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã (dự và đưa tin).​

- Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thị xã (Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

7/ 08 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Tân Uyên chủ trì Hội nghị triển khai, hướng dẫn chính sách thuế và kê khai thuế thu nhập cá nhân (Chi cục thuế khu vực Tân Uyên chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Cán bộ Kế toán của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã – phường và các đơn vị sự nghiệp Y tế, giáo dục, Trường học trên địa bàn thị xã (Theo Thông báo số 1570/TB-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thị xã).

Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế khu vực Tân Uyên.

8/ 08 giờ 30: Ủy quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự công bố Quyết định thành lập, ra mắt Tiểu đội tự vệ Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Minh Huy

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Minh Huy (Khu phố 5, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 10 thông qua Báo cáo tình hình KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung). Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phòng TCKH chuẩn bị nôi dung) – Tài liệu được gửi qua Hệ thống Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thị xã): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

CHỦ NHẬT: 25/9/2022 

Sáng:

07 giờ 30: Ủy Quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã dự khai giảng Lớp cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng chủ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; đoàn viên công đoàn nòng cốt khối doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy Quân sự thị xã Tân Uyên (địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

                       Thông báo này thay thư mời họp. 

Tải về Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyêntừ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022