Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

2023-09-17 08:29:56

THỨ HAI: 18/9/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe đơn vị tư vấn thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (Văn phòng phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Tổ hỗ trợ theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thành phố; C/v Đức.

Địa điểm: Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố.

3/ 07 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp UBND thành phố thông qua dự thảo Báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 993-QĐ/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Thanh tra; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thành, Đức, Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp UBND thành phố về việc phân bổ biên chế CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính Phủ (Phòng Nội vụ chuẩn bị các nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Thanh tra; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ BA: 19/9/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy dự Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) – Sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2023

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh về việc bàn giao đường ĐH 411 (đoạn qua địa bàn phường Uyên Hưng).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị tập huấn triển khai các quy định trong lĩnh vực Thể dục Thể thao trên địa bàn thành phố năm 2023 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; Thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH-XH thành phố; Câu lạc bộ Thể dục Thể thao thành phố, Hội Thể dục dưỡng sinh thành phố (do Trung tâm VHTT-TT mời); Đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường, công chức phụ trách lĩnh vực TDTT các xã - phường; Cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT, CLB Thể dục Thể thao trên địa bàn các xã - phường (do UBND các xã, phường mời).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh (Phòng GDĐT, Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng GDĐT, Giám đốc BHXH, Giám đốc Bưu điện Tân Uyên; Chánh Văn phòng, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi cùng Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và 4 phường năm 2023; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông (Văn phòng chuẩn bị các nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết liên thông của các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết liên thông các xã, phường (Công chức Văn phòng Thống kê, Văn hóa Xã hội, Tư pháp Hộ tịch; Văn thư và Công an các xã, phường); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh, Đô, Thịnh, Hoa (Mang theo Laptop khi tham dự Hội nghị tập huấn).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 THỨ TƯ: 20/9/2023

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Chương trình thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tân Uyên năm 2023 theo Thông báo số 353-TB/VPTU, ngày 15/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy (Các đ/c trong các khung tập mặc trang phục diễn tập theo quy định của Ban Tổ chức diễn tập) - Cả ngày.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

 

THỨ NĂM: 21/9/2023

Sáng:

1/ 06 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Thông báo số 353-TB/VPTU, ngày 15/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy (Ban CHQS thành phố bố trí phương tiện đưa Lãnh đạo thành phố đến điểm thực binh); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Tập trung tại Ban CHQS thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra vị trí đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường Thái Hòa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Phạm Thị Hồng Lụa dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Thường trực Thành ủy họp thông qua dự thảo Báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 993-QĐ/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

THỨ SÁU: 22/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua phương án thiết kế các công trình: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Tân Uyên; Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạnh Phước; Trụ sở làm việc của UBND phường Phú Chánh (Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố. Chủ tịch UBND các phường: Thạnh Phước, Phú Chánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Hương; đơn vị tư vấn do Ban QLDA ĐTXDKV thành phố mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố dự phiên họp Thường trực HĐND thành phố tổ chức hoạt động giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với khu dân cư thương mại trên địa bàn thành phố năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Công an thành phố. Xã – phường: Đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thành phố theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Uyên Hưng, Bạch Đằng, Vĩnh Tân, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Phạm Thị Hồng Lụa dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (Văn phòng chuẩn bị nội dung); Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm – phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung)tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

 

THỨ BẢY: 23/9/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Phạm Thị Hồng Lụa dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 6) trên địa bàn thành phố năm 2023 (Theo Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 11/9/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người Thành phố).

 

CHỦ NHẬT: 24/9/2023

Sáng:

07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 6) trên địa bàn thành phố năm 2023 (Theo Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 11/9/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người Thành phố).

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.