Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 37 từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022

2022-09-11 14:20:54

Thứ hai 12/9: Sáng 07h30’:

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tham dự cùng Đoàn công tác của Tỉnh đi Cuba, Chile và Ấn độ (Từ ngày 11/9/2022 đến ngày 26/9/2022).

 

Chiều 13h30’:

- Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì họp Đoàn cán bộ thị xã tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đ/c Bí thư Thị ủy với nhân dân phường Thái Hòa năm 2022.

* Mời dự: Thành viên Đoàn theo Quyết định số 1520-QĐ/TU, ngày 02/8/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

 

Thứ ba 13/9:

Sáng 07h30’:

 

- Đ/c Bùi Minh Trí – TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 09/2022.

* Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã.

Thứ tư 14/9:

Sáng 07h30’:

 

 

 

- Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Tân Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong những tháng đầu năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

*Mời dự:

+ Lãnh đạo UBND thị xã,

+ Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy,

+ Lãnh đạo phòng TCKH, phòng TNMT, Ban QLDA ĐTKV thị xã,

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

Thứ năm 15/9:

   Sáng 08h00’:

 

- Đ/c Bùi Minh Trí – TUV, Bí thư Thị ủy dự Hội nghị triển khai Quy chế số 09-QC/TU, ngày 14/3/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ban Thường vụ 9 huyện, thị, thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.

 

Chiều 13h30’:

- Thường trực Thị ủy chủ trì trao Quyết định công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

 

Chiều 14h00’:

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã;

+ Đ/c Lý Ngọc Phong - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Chuyên viên Y dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

Thứ sáu 16/9:

Sáng 07h30’:

 

 

- Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự Hội nghị tiếp xúc giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp chịu tác động bởi Đề án chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (Thành phố Thuận An).