Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 22 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023

2023-05-28 13:45:05

THỨ HAI: 29/5/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua thiết kế công trình: Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy (thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm VHTT&TT; Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh; đơn vị tư vấn (do Phòng VH-TT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 10 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban Lãnh đạo Xí nghiệp CTCC về công tác cán bộ (Phòng Nội vụ phối hợp với Xí nghiệp CTCC chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Ban Lãnh đạo và cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo các Phòng thuộc Xí nghiệp CTCC (do Xí nghiệp CTCC mời).

Địa điểm: Phòng họp Xí nghiệp CTCC.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hà Phương tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định số 44-QĐ/BNCTU, ngày 13/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra việc kinh doanh tại các chợ trên địa bàn.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Công an thành phố, Đội QLTT số 4.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00:Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huỳnh Văn Diên đi thăm và chức mừng Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại Chi hội Hưng Khánh Tự, phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Chi hội Hưng Khánh Tự, phường Tân Phước Khánh.

 

THỨ BA: 30/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Trung tâm PTQĐ thành phố thông qua Chiến dịch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Hội Nghĩa đến ngã ba Tân Thành; Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai; Công trình Xây dựng đường dẫn vào cầu và công trình Xây dựng Cầu Bạch Đằng 2; Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 402 (Trung tâm PTQĐ thành phố phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chủ đầu tư các dự án (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ thành phố, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố. Chủ tịch UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước, Bạch Đằng, Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi kiểm tra các điểm “Xóa điểm ô nhiễm môi trường – Biến bãi rác thành vườn hoa, cây xanh” (Phòng TNMT, UBND các xã – phường: Thái Hòa, Bạch Đằng, Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Giám khảo theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 17/02/2023 của Ban Tổ chức chiến dịch thi đua Xanh – Sạch – Đẹp đường phố thành phố C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung UBND thành phố để cùng đi.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua Báo cáo tình hình KTXH-QPAN tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 (Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị nội dung) – Tài liệu được gửi qua Hệ thống Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

 

THỨ TƯ: 31/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Quân khu 7 (Số 204, Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy phường Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Phú Chánh.

3/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương báo cáo thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án trong Khu công nghiệp VSIP3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn xã Thạnh Hội (Phòng VH-TT, UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VH-TT&TT. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Tập trung UBND xã Thạnh Hội.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện tại phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Tân Uyên; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2023.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Tân Uyên năm 2023; tổ chức các hoạt động hè, ngày quốc tế Thiếu nhi và ngày Gia đình Việt Nam (Phòng Lao động TB-XH, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Thành đoàn Tân Uyên chuẩn bị nội dung); tổng kết trao giải thi đua thực hiện phong trào “Làm cho khu phố, ấp sạch hơn” và “Xóa điểm ô nhiễm môi trường – Biến bãi rác thành vườn hoa, cây xanh” (Phòng TN-MT phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Hội LHPN, Thành đoàn Tân Uyên (Thư mời riêng); Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Phòng Lao động TB-XH, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT,  Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH-TT&TT, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Điện lực Tân Uyên; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh, Hùng Anh, Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 

THỨ NĂM: 01/6/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến với Văn phòng Chính phủ về công tác Kiểm soát TTHC và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành theo Văn bản số 677/VPCP-KSTT ngày 25/5/5023 của Văn phòng Chính phủ (Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 28/3/2023 của Thường trực HĐND thị xã (nay là thành phố) họp thông qua kết quả giám sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 28/3/2023 của Thường trực HĐND thị xã (nay là thành phố); C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết các chuyên đề giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng ủy xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Thạnh Hội.

4/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng LĐTBXH dự Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em, Lễ khai mạc hè và “Ngày hội thiếu nhi 1/6” lần VII tỉnh Bình Dương năm 2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng GDĐT.

Địa điểm: Trường Tiểu học Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

5/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố dự Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2023 do Trung đoàn 271 tổ chức. 

Địa điểm: Sân bóng Trung đoàn 271, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (Thư mời riêng); Thành viên Ban chỉ đạo PCTT-TKCN thành phố theo Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố Tân Uyên); đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ. Xã – phường: Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và Phó Trưởng Ban (Ban chỉ huy quân sự) chỉ huy PCTT-TKCN các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 

THỨ SÁU: 02/6/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai ứng dụng nộp Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) (Chi cục thuế Khu vực Tân Uyên chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Kế toán phụ trách tài chính, tài vụ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các đơn vị trường học, các Ngân hàng  (Chi cục thuế phối hợp với Phòng GDĐT và cơ quan có liên quan mời); Lãnh đạo Kho bạc và kế toán thu ngân sách thành phố; Ban Lãnh đạo Chi cục thuế và các bộ phận chuyên môn. Xã – phường: Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách tài chính, tài vụ, Cán bộ Ủy nhiệm thu thuế các xã – phường (do UBND các xã – phường mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Bình, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Tại xã Thạnh Hội.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.