Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023

2023-05-14 09:35:29

THỨ HAI: 15/5/2023 

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng VH-TT và Trung tâm VHTT&TT về việc tổ chức Chương trình ca nhạc từ thiện (Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Lao động TBXH, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn).

Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Phòng Lao động TB-XH chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH ROCHDALE SPEARS, Liên đoàn Lao động thành phố (Thư mời riêng); Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm VH-TT&TT. Lãnh đạo UBND phường Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát hiện trạng các khu đất đề nghị cấp phép xây dựng nhà kho, nhà xưởng.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh phiên họp thứ 34.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ BA: 16/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII và các Chương trình trọng tâm của Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA Ngành NN&PTNT tỉnh, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa,, Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyêndự Chương trình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo: Sở Lao động TBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Thành ủy, Hội phụ nữ Thành phố, Lãnh đạo các Doanh nghiệp (Thư mời riêng); Thành viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thị xã Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên); Lãnh đạo UBND phường Thạnh Phước; PV.

Địa điểm: Công ty TNHH ROCHDALE SPEARS (địa chỉ: khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên).

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với UBND phường Hội Nghĩa về công tác quản lý trật tự đô thị tuyến đường ĐH 423 (Phòng QLĐT, UBND phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT; đại diện Lãnh đạo UBND phường Hội Nghĩa.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hội Nghĩa.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

6/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về công tác thu, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020-2022 theo Thông báo số 344/TB-ĐKT ngày 04/5/2023 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 92/QĐ-BCHPCTT ngày 21/4/2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng Quản lý đô thị về việc lập thủ tục bồi thường thực hiện công trình Giải phóng mặt bằng thi công hạ lưu cống ngang Km 7+67 trên đường ĐT 747B (điểm đầu giáp ĐT 747B đến giáp mương Đầu Cùng) (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp giải quyết các khó khăn, kiến nghị của xã - phường theo Văn bản số 1494/UBND-KTTH ngày 10/4/2023 của UBND thành phố Tân Uyên.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Công an thành phố, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng GDĐT, Phòng Nội vụ, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh) và Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo kiến nghị xác định hành lang an toàn đường bộ đối với các đường dân sinh, đường ngõ, hẽm (không phải đường xã) trên địa bàn tỉnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ: 17/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND Thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS Thành phố.

2/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo giới chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2023 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thành viên Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo thành phố; thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các xã – phường; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và Tín đồ tôn giáo trên địa bàn.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND Thành phố.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ NĂM: 18/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi hai Ban HĐND  dự Hội nghị triển khai, tập huấn về công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin cho cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Phòng VH-TT phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN; Trưởng, Phó các Đoàn thể xã – phường (Trừ thành phần tham dự tập huấn do UBND tỉnh tổ chức). Ban giám hiệu các Trường mầm non,  Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Thịnh, Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Giám đốc Công an Tỉnh.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh về tình hình thực hiện công tác của Ban chỉ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU: 19/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Công thương về việc phối hợp giải quyết một số tồn tại của các công trình điện trên địa bàn thành phố theo nội dung Văn bản số (Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia, Ban QLDA các công trình điện Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên cùng với Đoàn công tác của Sở Công thương, Ban QLDA các công trình Điện Miền Nam gặp gỡ, đối thoại với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh về việc kiến nghị bồi thường đất xen kẹp đường dây 500 kV Sông Mây – Tân Định (Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia, Ban QLDA các công trình điện Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên, Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Thành; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (do UBND phường Uyên Hưng mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Chương trình “Chợ 0 đồng” và trao tặng “học bổng”, công trình nhân đạo “Nhà Chữ thập đỏ” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố phối hợp UBND phường Phú Chánh tổ chức.

 Địa điểm: UBND phường Phú Chánh.

4/ 06 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1980 – 19/5/2023) do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5/ 07 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1980 – 19/5/2023) tại phường Phú Chánh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo.

Địa điểm: Trung tâm VHTT phường Phú Chánh.

6/ 08giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Đại Lễ Phật Đản và Đại Lễ Lạc Thành Tịnh xá An Lạc do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên tổ chức.

Địa điểm: Tịnh xá An Lạc, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND dự Hội nghị liên tịch để chuẩn bị kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án dân sự thành phố, UBMTTQVN thành phố, Phòng TCKH; Chánh Văn phòng; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về dự án đầu tư công (Phòng TCKH, Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Công an thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên găp gỡ, đối thoại với ông Phan Văn Hồng về việc khiếu nại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND phường Khánh Bình (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đ/c Bí thư Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân thành phố (Thư mời riêng); Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND phường Khánh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Phan Văn Hồng (do Thanh tra mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với UBND xã Thạnh Hội về việc phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn (Phòng VH-TT, UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VH-TT&TT. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và các thành phần có liên quan (do UBND xã mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

 

THỨ BẢY: 20/5/2023

Sáng:

11 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự liên hoan chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân Y 7A (20/5/1976 – 20/5/2023), Giải quần vợt truyền thống mở rộng lần thứ VIII, năm 2023.

Địa điểm: Câu lạc bộ Kỳ Hòa 2, số 796 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

                       Thông báo này thay thư mời họp.