Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 19 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

2023-05-07 14:10:09

THỨ HAI: 08/5/2023 

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với UBND xã Bạch Đằng về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (Phòng Kinh tế, UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ông Đặng Quang Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Chi cục Thống kê. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng và các thành phần khác có liên quan (do UBND xã mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức; PV.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

2/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh.

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ BA: 09/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự khai mạc Kỳ thi tuyển sinh công chức cấp xã (vòng 1) trên địa bàn thành phố năm 2023 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Ban coi thi, Ban giám sát, Tổ in sao đề thi. Đại diện Lãnh đạo UBND các xả - phường.

Địa điểm: Hội trường B– Thành phố.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 28/3/2023 của Thường trực HĐND thị xã (nay là thành phố) giám sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Thông báo số 07/TB-ĐGS ngày 26/4/2023 của HĐND thành phố; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm VHTT-TT; C/v Thủy.

Địa điểm: Chi cục thi hành án dân sự thành phố.

5/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng TN-MT báo cáo tổng hợp kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT; C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

6/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe thông qua văn kiện, nhân sự và chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân Thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

3/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

 

THỨ TƯ: 10/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2023; Công bố thành lập Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số và Cải cách hành chính do UBND tỉnh tổ chức (Phòng Nội vụ, Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố cùng Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã (nay là thành phố) khảo sát một số tiêu chí đô thị trên địa bàn thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV; C/v Thủy.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua kết quả xác minh đơn khiếu nại của Phan Văn Hồng (Khánh Bình), khiếu nại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND phường Khánh Bình về giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Hồng (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất; đại diện Lãnh đạo UBND phường Khánh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố làm việc với UBND và Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình 4 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023 (Công an thành phố, UBND và Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Công an thị xã, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng Y tế; thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố phụ trách phường Khánh Bình. Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình, Lãnh đạo UBND và Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình (do UBND phường mời); Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

5/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát các khu đất đề nghị loại ra khỏi danh sách khu nhà ở tự phát trên địa bàn.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp, Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Hiệp.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh về tiến độ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn)

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Ban chỉ đạo Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường về Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TN-MT.

Địa điểm: Sở TN-MT, tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua dự thảo Đề án “Phát triển du lịch thành phố Tân Uyên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:  Ban Lãnh đạo Phòng VHTT; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Trung tâm VHTT&TT; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh; Đơn vị tư vấn (do Phòng VH-TT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 

THỨ NĂM: 11/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với UBND xã Thạnh Hội về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (Phòng Kinh tế, UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Chi cục Thống kê. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và các thành phần khác có liên quan (do UBND xã mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức; PV.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ thành phố

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố cùng Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã (nay là thành phố) giám sát tình hình thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị để thị xã Tân Uyên trở thành thành phố Tân Uyên và đạt đô thị loại II trước năm 2025 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã (nay là thành phố); đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng, C/v Thủy, Dũng.

Địa điểm: Hội trường A – Thành phố.

Chiều:

13 giờ 30:Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp thông qua Kế hoạch chuyển đổi số thành phố năm 2023; danh mục đăng ký các nội dung chuyển đổi số triển khai năm 2023; các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2023 (Phòng VHTT, Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố theo Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 04/10/2022,  Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND thị xã (nay là thành phố Tân Uyên); đại diện Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh văn phòng; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

 

THỨ SÁU: 12/5/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự phiên họp lần thứ 33 UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Mời dự: Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thành phố.

Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường dự án Nhà máy chế biến gỗ Việt Phú (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công ty TNHH Chế biến gỗ Việt Phú (Thư mời riêng), Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc cùng với Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh về biểu tượng cá chép hoá rồng thành phố Tân Uyên (Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm VH-TT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh; đơn vị tư vấn (do Ban QLDA ĐTXDKV thành phố mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thành phố (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thành phố theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Bạch Đằng, Vĩnh Tân, Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

 

THỨ BẢY: 13/5/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huỳnh Văn Diên, ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH dự Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri với công nhân lao động và cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh do HĐND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 3) trên địa bàn thành phố năm 2023 (Theo Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 28/4/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người Thành phố).

 

CHỦ NHẬT: 14/5/2023

Sáng:

07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 3) trên địa bàn thành phố năm 2023 (Theo Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 28/4/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người Thành phố).

                       Thông báo này thay thư mời họp.