Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 15 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023

2023-04-09 11:16:38

THỨ HAI: 10/4/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong,Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên (Văn phòng HĐND-UBND, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thị đoàn, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT-TT, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên, Xí nghiệp CTCC. Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi,  C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Lễ khởi công xây dựng hệ thống thoát nước thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Khu phố 7, phường Uyên Hưng.

3/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tổ chức.

Địa điểm: Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nam tân Uyên (Đường D1- N1, KCN Nam Tân Uyên) và Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nam tân Uyên mở rộng (Đường N1, KCN Nam Tân Uyên mở rộng).

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở NN&PTNT tỉnh về việc thống nhất số liệu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo Giấy mời số 24/GM-SNN ngày 06/4/2023 của Sở NN&PTNT tỉnh (Phòng TCKH, Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH, Trưởng Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Hội trường Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản (Số 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT thông qua các nội dung: Xây dựng Quyết định ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh; đề nghị xin chủ trương xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 203; việc chuẩn bị sơ kết chương trình xây dựng Nông thôn mới (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

THỨ BA: 11/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng Thường trực Thị ủy kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên (Văn phòng HĐND-UBND, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thị đoàn, Phòng VH-TT, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Phòng GDĐT, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Quảng trường thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi khảo sát các trường hợp chuyển mục đích thực hiện các dự án trên địa bàn phường Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT, UBND phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công tác chính trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT; UBND các địa phương có liên quan do Phòng QLĐT mời.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 16 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong,Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng Ban Thường vụ Thị ủy tiếp và làm việc với đ/c Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng QLĐT, Phòng Nội vụ, Trung tâm VHTT-TT, Xí nghiệp CTCC; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Quảng trường thị xã và Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thị xã họp thông qua kết quả giám sát Nghị quyết HĐND xã – phường tại kỳ họp cuối năm 2022.

Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND, Công chức Kế toán, Công chức phụ trách giao thông – xây dựng các xã – phường; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nguồn gốc đất thuộc Quân đoàn 4) của ông Đinh Văn Trọng tại phường Tân Phước Khánh (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh; Phó Chánh văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp và Thái Hòa (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã; Phó Chánh văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

 THỨ TƯ: 12/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thị xã dự Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên.

Mời dự: Thư mời riêng; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã – phường;  Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Quảng trường thị xã.

 

THỨ NĂM: 13/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ năm 2023 (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế, Thị đoàn.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

2/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Ban QLDA Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thống nhất phương án xử lý vị trí trụ điện số 02 thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Khánh Vân và đấu nối nằm trong phạm vi thực hiện dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ thị xã.

Địa điểm: Văn phòngBan QLDA Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, số 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tết trồng cây năm 2023 (Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhu, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản và Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin phục vụ công tác Điều tra, đánh giá hiện trạng xả thải vào nguồn nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn thị xã Tân Uyên (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT; đại diện Lãnh đạo UBND và Cán bộ Môi trường các xã – phường và Ban Điều hành các khu phố, ấp (do UBND các xã – phường mời); Đơn vị tư vấn (do Phòng TN-MT mời).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.

 

THỨ SÁU: 14/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023 và Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công an thị xã và Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC – CNCH thị xã.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh – cả ngày(Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã quý 1/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2023 (Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã theo Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thị xã Tân Uyên; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi khảo sát hướng tuyến một số công trình điện trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Điện lực Tân Uyên.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc triển khai 11 công trình thuộc nguồn vốn tỉnh tập trung, nguồn vốn Xổ số kiến thiết và vốn tỉnh hỗ trợ ngân sách thị xã (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã Trung tâm PTQD thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm PTQD thị xã, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng,  C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

THỨ BẢY: 15/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 2) trên địa bàn thị xã năm 2023 (Theo Kế hoạch số 1320/KH-BCĐ ngày 04/4/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thị xã).

CHỦ NHẬT: 16/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự triển khai chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết (đợt 2) trên địa bàn thị xã năm 2023 (Theo Kế hoạch số 1320/KH-BCĐ ngày 04/4/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thị xã).

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.