Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 14 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023

2023-04-02 12:09:22

THỨ HAI: 03/4/2023 

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy về công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

3/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy nghe UBKT Thị ủy báo cáo một số nội dung.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

4/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

6/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công tác chính trang đô thị dọc đường ĐT 742, ĐT 746, ĐT 747B, 747A.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT; UBND các địa phương có liên quan do Phòng QLĐT mời.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Tân.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thị xã họp Thường trực HĐND thị xã.

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH; Chánh Văn phòng, C/v Thủy, Dũng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các Doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mời dự: Giám đốc các Công ty:Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thanh Hiền, Công ty TNHH MTV Trung Nhân, Công ty TNHH Dịch vụ Thi công Xây dựng Hòa Phương, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mai Sơn, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vạn Thịnh Phát (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã mời); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục thị xã dự Hội nghị triển khai kế hoạch Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và khen thưởng các Chương trình, Đề án trong công tác PBDGPL Hòa giải cơ sở (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Trưởng Phòng Tư pháp.

Địa điểm: Hội trường1, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Tối:

17 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự họp cùng Chi bộ khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh. 

Địa điểm: Văn phòng khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh.

 

THỨ BA: 04/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi cơ sở.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT thông qua các nội dung: Xây dựng Quyết định ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh; đề nghị xin chủ trương xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 203; việc chuẩn bị sơ kết chương trình xây dựng Nông thôn mới (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và phun hóa chất xử lý môi trường tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đai diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT-TT; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức ra quân Diệt lăng quăng và xử lý ổ dịch phòng chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Tân Uyên đợt 2 năm 2023 Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đai diện Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn Lao động, Thị đoàn, Hội LHPN (thư mời riêng), Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB-XH, Phòng TCKH, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát tuyến đường kết nối giữa thị xã Tân Uyên với thành phố Dĩ An và kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường thái Hòa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, UBND phường Thái Hòa.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thái Hòa.

6/ 08 giờ 00: Ban KTXH-HĐND tổ chức giám sát chuyên đề về “công tác quản lý nhà nước trong việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của trung ương và tỉnh” tại UBND xã Thạnh Hội.

Mời dự: Thành phần đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 02/3/2023 của Ban KTXH-HĐND; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB-XH; C/v Thủy; PV. 

Địa điểm: UBND xã Thạnh Hội.

7/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên duyệt clip phóng sự tài liệu và chương trình văn nghệ phục vụ Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên (Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng), Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT-TT; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Trung tâm Y tế về việc thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế (Phòng TCKH, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng Y tế, Kho bạc, Trung tâm Y tế, Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Phòng thủ dân sự và dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự theo Kế hoạch số 96/KH-ĐĐBQH ngày 21/3/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Ban KTXH-HĐND tổ chức giám sát chuyên đề về “công tác quản lý nhà nước trong việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của trung ương và tỉnh” tại UBND phường Thạnh Phước.

Mời dự: Thành phần đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 02/3/2023 của Ban KTXH-HĐND; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB-XH; C/v Thủy; PV. 

Địa điểm: UBND phường Thạnh Phước.

 

THỨ TƯ: 05/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua các nội dung:

 - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 1; phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo thu – chi ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý 1/2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với UBND thành phố Dĩ An về việc quy hoạch giao thông kết nối giữa thành phố Dĩ An, Tân Uyên và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Dĩ An.

3/ 08 giờ 00: Ban KTXH-HĐND tổ chức giám sát chuyên đề về “công tác quản lý nhà nước trong việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của trung ương và tỉnh” tại UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Thành phần đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 02/3/2023 của Ban KTXH-HĐND; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB-XH; C/v Thủy; PV. 

Địa điểm: UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm cán bộ, công chức có liên quan theo Kết luận Thanh tra số 466/KL-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng và phường Phú Chánh; các cá nhân có liên quan nguyên là Trưởng Phòng TCKH, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN-MT (do Phòng Nội vụ mời); Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến Kết luận số 3308/KL-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ba năm 2013-2017 theo Báo cáo số 133/BC-PTNMT ngày 24/3/2023 của Phòng TN-MT (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra; Ban Lãnh đạo Phòng TN-MT. Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng (nguyên Phó Trưởng phòng TN-MT thị xã) (do Phòng Nội vụ mời); Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng xử lý kỷ luật các cá nhân theo Kết luận 166/KL-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng kỷ luật và theo Thông báo số 90/TB-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND thị xã (do Phòng Nội vụ mời); Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Hiệp quý 1/2023.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

 

THỨ NĂM: 06/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã để xem xét báo cáo, giải quyết kiến nghị trong quý I/2023 và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong làm việc với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Chánh về công tác nhân sự.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Phú Chánh.

 

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 và tuyên truyền quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Tân Uyên (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chi cục ATVSTP tỉnh (Thư mời riêng); Thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thị xã theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thị xã; Thành viên Ban Chỉ đạo và Đội kiểm tra liên ngành các xã, phường (Mỗi xã – phường 10 người); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công tác quản lý các công viên, hoa viên trên địa bàn (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

6/ 08 giờ 00: Ban KTXH-HĐND tổ chức giám sát chuyên đề về “công tác quản lý nhà nước trong việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của trung ương và tỉnh” tại UBND xã Bạch Đằng.

Mời dự: Thành phần đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 02/3/2023 của Ban KTXH-HĐND; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB-XH; C/v Thủy; PV. 

Địa điểm: UBND xã Bạch Đằng.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị tổng kết thực hiện công tác chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, Thị Đoàn (thư mời riêng); Công an thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. Xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức địa chính xây dựng 12 xã - phường. Chánh Văn phòng, C/v Thùy; PV.

 Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng TN-MT báo cáo kết quả rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

THỨ SÁU: 07/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Tỉnh có liên quan đến việc thi hành các Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý 1 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở của Công an tỉnh Bình Dương (Công an thị xã chuẩn bị nội dung tham luận). 

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Tân Phước Khánh và điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Tái định cư phường Tân Hiệp (Phòng QLĐT, UBND phường Tân Phước Khánh, UBND phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Phươc Khánh và Tân Hiêp; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

                       Thông báo này thay thư mời họp.