Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 13 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 27/3/2023 đến ngày 01/4/2023

2023-03-26 18:52:03

THỨ HAI: 27/3/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã để thi hành các Bản án phúc thẩm: Số 235/2020/HC-PT ngày 26/6/2020, Số 236/2020/HC-PT ngày 26/6/2020, Số 248/2020/HC-PT ngày 30/6/2020, Số 580/2020/HC-PT ngày 24/9/2020, Số 736/2020/HC-PT ngày 11/12/2020 của Tòa án nhân dân tối cáo Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thị xã, UBND phường Khánh Bình; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với các cơ quan có liên quan về việc thi hành Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2023/HC-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đai diện Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thị xã (thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự họp giao ban Đảng ủy Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Phú Chánh.

4/ 08 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua báo cáo đối với Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Ban Tổ chức Thị uỷ, Tòa án nhân dân  thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Thị đoàn, Chi cục Thống kê, Phòng LĐTB-XH, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự làm việc với đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình thực hiện đầu tư thiết chế Công đoàn, đánh giá hiệu quả dự án trung tâm hoạt động công đoàn tỉnh Bình Dương và một số nội dung liên quan.

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 14 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai chính sách cho người nghèo và người cận nghèo lồng ghép chương trình tiếp xúc, đối thoại hộ nghèo (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động-TB&XH, Phòng TC-KH, Trung tâm VHTT&TT; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thị xã dự họp Ban chỉ đạo triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ BA: 28/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XI (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tình hình xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã. Đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Thái Hòa, Hội Nghĩa, Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng VH-TT về tiến độ xây dựng Đề án “Phát triển du lịch thị xã Tân Uyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin;; đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT;  Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thị xã dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự  họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công quý 1/2023; ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ: 29/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị triển khai Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

2/ 06 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên – Trưởng Ban cưỡng chế chỉ đạo công tác cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Dũng thuộc Công trình Trạm biến áp 110kV Khánh Vân và đường dây đấu nối (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban cưỡng chế theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công tác quản lý xây dựng.

Mời dự: đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 14 thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 1; phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung); báo cáo thu – chi ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý 1/2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung); Kế hoạch thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 20/10/2021 của Thị ủy Tân Uyên và Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện phát triển hạ tầng giao thông thị xã theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung); Kế hoạch thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU ngày 20/10/2021 của Thị ủy Tân Uyên về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị théo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2045 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung); Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung) – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thị xã): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp Sở NN&PTNT về việc thống nhất các số liệu trong báo cáo và chuẩn bị một số nội dung làm việc với Đoàn Kiểm toán.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXDKV thị xã.

Địa điểm: Phòng họp A - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

 THỨ NĂM: 30/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy; Chánh văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

3/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

4/ 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Ban liên lạc C10 của Tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh đánh giá phân hạng sản phẩm đợt 2 năm 2022 (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

 Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

6/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mời dự: Giám đốc Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban Lãnh đạo Sở Xây dựng về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT; đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp – Sở Xây dựng.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thị xã theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Tân Phước Khánh, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Khánh Bình; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban chỉ đạo 24 thị xã thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023, Báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin từ năm 2017 đến năm 2022 (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo 24 thị xã; Chủ tịch Hội đồng chính sách các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

4/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường; Tiểu đội tự vệ Công ty Cổ phần Gia Lợi (Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

 

THỨ SÁU: 31/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi công tác tại Hà Nội.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các điểm kinh doanh phế liệu không đúng quy định trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT, UBND các xã – phường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; đại diện lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo 138 thị xã làm việc Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2023 (Công an thị xã, Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Ban chỉ đạo 138 thị xã và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Công an thị xã, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng Y tế. Bí thư Đảng ủy phường Thái Hòa, Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa (do UBND phường mời); Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi  làm việc với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Toàn Thắng (Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Toàn Thắng - Vĩnh Tân) về tình hình thực hiện dự án (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, UBND phường Vĩnh Tân chuẩn bị hội trường).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Toàn Thắng (do Phòng QLĐT mời), Phòng QLĐT, Công an thị xã, Phòng TN-MT; đại diện Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tân.

 Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo 138 thị xã làm việc Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2023 (Công an thị xã, Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Ban chỉ đạo 138 thị xã và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Công an thị xã, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng Y tế. Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình, Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường Khánh Bình (do UBND phường mời); Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh.

Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

 

THỨ BẢY: 01/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tham dự cùng Đoàn công tác Lãnh đạo thị xã đi thăm chiến sĩ nhập ngũ tại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7.

                       Thông báo này thay thư mời họp.