Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 11 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023

2023-03-12 13:18:05

THỨ HAI: 13/3/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe Phòng QLĐT thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 20/10/2021 của Thị ủy Tân Uyên và Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện phát triển hạ tầng giao thông thị xã theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Chi Cục thuế khu vực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi khảo sát vùng quy hoạch đất SKC trên địa bàn phường Vĩnh Tân (Phòng TN-MT, UBND phường Vĩnh Tân chuẩn bị bản đồ quy hoạch).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, UBND phường Vĩnh Tân; C/v Đức

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Tân.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mời dự: Giám đốc Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở TN-MT báo cáo dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh và giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Sở TN-MT, sở Xây dựng (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp giao ban quý I/2023 giữa UBND tỉnh với các sở ngành, địa phương khối văn hóa xã hội.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát dải phân cách đường ĐT 747A đoạn từ Hội Nghĩa đến cầu Bình Cơ (Phòng QLĐT, UBND phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Công an thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Hội Nghĩa.

4/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo Giấy mời số 23/GM-STC ngày 08/3/2023 của Sở Tài chính.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

THỨ BA: 14/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua Phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Dũng thuộc Công trình Trạm biến áp 110kV Khánh Vân và đường dây đấu nối (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thị xã, Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường thông qua chứng thư định giá đất Công trình Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2); Công trình Xây dựng cầu vượt qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 03/02/2022 và Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 03/02/2022 của UBND thị xã, Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Tân Uyên (Phòng Lao động TBXH, Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Trưởng, Phó Ban vận động Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã; đại diện Lãnh đạo các các cơ quan: Thị đoàn, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Trung tâm VH-TT&TT; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

5/ 09 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng GD-ĐT dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hình thức trực tuyến (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thị xã): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành, Thịnh.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

 

THỨ TƯ: 15/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2023 (Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND thị xã; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội thảo Giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị Tổng kết công tác GDQP&AN năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức.

Mời dự: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã; Trưởng Công an thị xã.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dung Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dung an toàn) do Sở Công thương tổ chức.

Địa điểm: Hội trường I, Khối A, Trường Chính tri tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và sơ kết thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Thị ủy (Thư mời riêng); Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thành viên Ban chỉ đạo 138 thị xã; Ban chỉ đạo Đề án ANTT nhà trọ thị xã và Tổ giúp việc; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2022. Xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an, CHT BCH Quân sự 12 xã, phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với ông Trần Văn Thanh về việc giải quyết khiếu nại (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, UBMTTQVN thị xã (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp,  Phòng TC-KT, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện lãnh đạo UBND phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; đại diện Lãnh đạo Truyền tải Điện miền Đông 2, ông Trần Văn Thanh (Thư mời riêng do Trung tâm PTQĐ thị xã mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với bà Trương Thị Phượng khiếu nại việc điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, UBMTTQVN thị xã (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp,  Phòng TN-MT; đại diện lãnh đạo UBND phường Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; bà Trương Thị Phượng (Thư mời riêng do Phòng TN-MT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Sở Công thương về việc quy hoạch các Lộ ra 220kV, 110kV trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Công thương, Công ty Điện lực Bình Dương (Thư mời riêng), Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Điện lực Tân Uyên; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường: Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

 

THỨ NĂM: 16/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

 

THỨ SÁU: 17/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Phòng Lao động TB-XH, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày); Chánh Văn phòng dự

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Tối:

18 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chi hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Công ty TNHH Hong Ky Viet Nam (Lô F9-F10-F11-F12, đường D3 –N4-N5 Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Uyên Hưng).

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.