Lịch làm việc

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 11 từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023)

2023-03-12 12:37:39

Thứ hai 13/3   
Sáng 07h30’: - Các đ/c UVTV Thị ủy đi cơ sở.
Thứ ba 14/3 
Sáng 07h30’: - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân. * Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Thị xã.
Chiều 14h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dự họp giao ban khối Đảng – Đoàn thể Quý I/2023. * Cùng dự: + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã; + Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai, ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
Thứ tư 15/03 
Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Quân sự Thị xã theo Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (Đảng ủy Quân sự chuẩn bị nội dung). * Mời  dự: Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy và Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS Thị xã.
Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Y tế Thị xã theo Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (Đảng ủy Y tế Thị xã chuẩn bị nội dung). * Mời  dự: Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy và Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Thị xã.
Chiều 13h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và sơ kết thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND Thị xã.
Thứ năm 16/03 
Sáng 07h30’:  - Thường trực Thị ủy dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023. * Cùng dự: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị Tỉnh.
Sáng 07h30’:  - Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã chủ trì trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (điểm cầu cấp huyện). * Cùng dự:+ Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; + Các đ/c Ủy viên UBKT Thị ủy; + Lãnh đạo UBMTTQVN và các Đoàn thể Thị xã; + Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy; + Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các xã, phường. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Thứ sáu 17/03 
Sáng 08h00’: - Thường trực Thị ủy tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023. * Cùng dự: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị Tỉnh.
Sáng 08h00’: - Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã tiếp tục chủ trì trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (điểm cầu cấp huyện). * Cùng dự:+ Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; + Các đ/c Ủy viên UBKT Thị ủy; + Lãnh đạo UBMTTQVN và các Đoàn thể Thị xã; + Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy; + Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các xã, phường. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Sáng 07h30’: - Thường trực Thị ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Thị xã.