Đề tài khoa học

Bình tuyển, công nhận cây đầu dòng Bưởi đường da láng, Bưởi ổi và xây dựng vườn ươm cây đầu dòng Bưởi đường da láng và Bưởi ổi, Bưởi đường lá cam ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

2018-09-01 00:00:00

Phát triển các giống bưởi trên địa bàn xã Bạch Đằng

CÙNG CHUYÊN MỤC