ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
BCH Đảng bộ thị xã

        I. THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

           1. Ông Hồ Quang Điệp – TUV – Bí thư Thị ủy

           2. Ông Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã
            
           3. Ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã

           II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KHÓA XI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

BAN THƯỜNG VỤ

 

       1.           

Hồ Quang Điệp

TUVBí thư Thị ủy

0918.553.018

       2.           

Nguyễn Hữu Trí

Phó Bí thư thường trực Thị ủy – CT.HĐND thị xã

0918.063.482

       3.           

Đoàn Hồng Tươi

PBTChủ tịch UBND thị xã

0913.930.961

       4.           

Đoàn Văn Mua

UVTVChủ nhiệm UBKT, Chánh thanh tra thị xã

0938.640.792

       5.           

Võ Văn Tính

UVTVTrưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã

0913.857.667

       6.            

Nguyễn Phú Sơn

UVTVTrưởng Ban Dân vận Thị ủy

0947.277.878

       7.            

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

UVTVTrưởng Ban tổ chức, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã

0908.271.339

       8.            

Lý Ngọc Phong

UVTVPhó Chủ tịch HĐND thị xã

0917.282.879

       9.            

Nguyễn Thị Kim Nguyên

UVTVPhó chủ tịch UBND thị xã

0909.649.296

   10.           

Ngô Quang Sự

UVTVPhó chủ tịch UBND thị xã

0903.649.466

   11.           

Hà Tấn Phú

UVTV - Trưởng Công an thị xã

0913.950.556

   12.            

Lâm Minh Sử

UVTV - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã

0935.370.168

BAN CHẤP HÀNH

 

   13.           

Lê Thị Út

ThUV - CT. UBMTTQVN thị xã

0913.673.639

   14.            

Trần Thị Cẩm Tú

ThUV - Phó CT HĐND thị xã

0907.557.846

   15.           

Trần Văn Đức

ThUV - Phó trưởng Công an thị xã

0913.810.179

   16.            

Trần Thị Chung

ThUV - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

0913.810.179

   17.            

Huỳnh Văn Lợi
ThUV - Trưởng Phòng QLĐT thị xã
0983.117.399

   18.            

Nguyễn Văn Hùng

ThUVChánh Văn phòng Thị ủy

0913.799.431

   19.            

Nguyễn Thị Kim Liên

ThUVBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước Khánh

0908.884.194

   20.            

Đinh Quốc Phú

ThUV – Trưởng Phòng VH&TT thị xã

0988.240.428

   21.            

Nguyễn Văn Lành

ThUVPhó chủ nhiệm UBKT Thị ủy

0913.825.423

   22.            

Thượng Công Điền

ThUVBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tân

0918.545.716

   23.            

Đặng Quang Vinh

ThUVBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Uyên Hưng

0983.656.382

   24.            

Phan Thị Ngọc Hòa

ThUVTrưởng Phòng LĐTB&XH thị xã

0926.029.819

   25.            

Bùi Văn Tiên

ThUVTrưởng Phòng Y tế thị xã

0913.721.803

   26.            

Nguyễn Văn Nam

ThUVViện trưởng Viện kiểm sát thị xã

0938.207.777

   27.            

Châu Văn Khanh

ThUVPhó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0903.670.707

   28.            

Nguyễn Thị Hồng Sen

ThUVPhó CT UBMTTQVN thị xã

01689.787.087

   29.            

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUVPhó trưởng Ban tổ chức Thị ủy

0907.879.644

   30.            

Nguyễn Tấn Thy

ThUVBí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Chánh

0909.769.432

   31.            

Phan Chí Nhân

ThUVBí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội

0976.003.639

   32.            

Trần Văn Đông

ThUVTrưởng Phòng GD&ĐT thị xã

0909.307.905

   33.            

Nguyễn Văn Thương

ThUVBT Đảng ủy phường Khánh Bình

0909.301.010

   34.            

Trần Lê Quan

ThUVBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa

0913.143.874

   35.            

Võ Thị Kim Bích

ThUVChủ tịch Hội LHPN thị xã

0933.047.389

  36.
Lưu Thị Tuyết Trinh
ThUV - Chủ tịch LĐLĐ thị xã
 0972.018.618
  37.
Nguyễn Văn Bình
ThUV - BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước
 0918.930.666
  38.
Huỳnh Văn Trí
ThUV - Chánh án Tòa án nhân dân thị xã
 0908.135.221
  39.
Nguyễn Lê Hữu Bảo
ThUV - Bí thư Thị Đoàn Tân Uyên  0979.716.009

   40.           

Lê Thị Ánh Nga

ThUVCán bộ Ban tổ chức Thị ủy

0908.759.123

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

VĂN PHÒNG THỊ ỦY

1.

Nguyễn Văn Hùng

ThUVChánh Văn phòng Thị ủy

0913.799.431.

2.

Nguyễn Ngọc Mai

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

0963.939.202

3.

Nguyễn Tấn Lợi

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

0918.330.656

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

1.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

UVTVTrưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0908.271.339

2.

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUVPhó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0907.879.644

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

1.

Đoàn Văn Mua

UVTVChủ nhiệm UBKT Thị ủy

0938.640.792

2.
Nguyễn Văn Lành
ThUV - Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1.

Nguyễn Phú Sơn

UVTVTrưởng Ban Dân vận Thị ủy

0947.277.878

2.

Phạm Ngọc Dung

ThUVPhó trưởng Ban Dân vận Thị ủy

0908.711.761

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

1.

Võ Văn Tính

UVTVTrưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0913.857.667

2.

Châu Văn Khanh

ThUVPhó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0903.670.707

3.

Lê Bá Quyền

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0925.456.879