BCH Đảng bộ thị xã

        I. THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

           1. Ông Hồ Quang Điệp – TUV – Bí thư Thị ủy.

           2. Ông Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã
            
           3. Ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã

           II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KHÓA XI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

BAN THƯỜNG VỤ

 

       1.           

Hồ Quang Điệp

TUVBí thư Thị ủy

0918.553.018

       2.           

Nguyễn Hữu Trí

Phó Bí thư thường trực Thị ủy – CT.HĐND thị xã

0918.063.482

       3.           

Đoàn Hồng Tươi

PBTChủ tịch UBND thị xã

0913.930.961

       4.           

Đoàn  Văn Mua

UVTVTrưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0938.640.792

       5.           

Võ Văn Tính

UVTVTrưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0913.857.667

       6.            

Nguyễn Phú Sơn

UVTVTrưởng Ban Dân vận Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

0947.277.878

       7.            

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

UVTVChủ nhiệm UBKT Thị ủy

0908.271.339

       8.            

Lý Ngọc Phong

UVTVPhó Chủ tịch HĐND thị xã.

0917.282.879

       9.            

Ngô Quang Sự

UVTVPhó chủ tịch UBND thị xã

0903.649.466

   10.           

Nguyễn Thị Kim Nguyên

UVTVPhó chủ tịch UBND thị xã

0909.649.296

   11.           

Nguyễn Văn Thơm

UVTV - Trưởng Công an thị xã

0913.860.113

   12.            

Lâm Minh Sử

UVTV - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã

0935.370.168

         

BAN CHẤP HÀNH

 

   14.           

Nguyễn Văn Hùng

ThUVChánh Văn phòng Thị ủy

0913.799.431

   15.            

Châu Văn Khanh

ThUVPhó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0903.670.707

   16.           

Phan Chí Nhân

ThUVPhó chủ nhiệm UBKT Thị ủy

0976.003.639

   17.            

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUVPhó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0907.879.644

   18.            

Nguyễn Thị Sương

ThUVPhó trưởng Ban Dân vận thị ủy

0913.125.311

   19.            

Huỳnh Hữu Hạnh

ThUVChủ tịch LĐLĐ thị xã

0913.720.199

   20.            

Nguyễn Văn Lành

ThUVChủ tịch Hội Nông dân thị xã

0913.825.423

   21.            

Trần Thị Cẩm Tú

ThUVPhó Chủ tịch HĐND thị xã

0907.557.846

   22.            

Nguyễn Thị Hồng Sen

ThUVPhó Chủ tịch UBMTTQ thị xã

01689.787.087

   23.            

Võ Thị Kim Bích

ThUVPhó Chủ tịch Hội LHPN thị xã

0933.047.389

   24.            

Trần Văn Đức

ThUVPhó Trưởng Công an thị xã

0913.810.179

   25.            

Lương Anh

ThUVChính trị viên Ban CHQS thị xã

0989.897.728

   26.            

Nguyễn Văn Nam

ThUVViện trưởng Viện Kiểm sát thị xã

0913.950.599

   27.            

Nguyễn Công Lực

ThUVChánh án TAND thị xã

0937.688.073

   28.            

Trần Thị Chung

ThUVTrưởng phòng TC - KH thị xã

0908.615.678

   29.            

Bùi Thị Lý

ThUVTrưởng phòng kinh tế thị xã

0918.698.363

   30.            

Võ Hồng Tươi

ThUVTrưởng phòng TN & MT thị xã

0913.860.361

   31.            

Bùi Văn Tiên

ThUVTrưởng phòng Y tế thị xã

0913.721.803

   32.            

Trần Văn Đông

ThUVTrưởng phòng GD&ĐT thị xã

0909.307.905

   33.            

Nguyễn Thị Hồng

ThUVTrưởng phòng LĐTB & XH thị xã

0909.599.258

   34.            

Đinh Quốc Phú

ThUVTrưởng phòng VHTT thị xã

0988.240.428

   35.            

Huỳnh Văn Lợi

ThUVTrưởng phòng QLĐT thị xã

0983.117.399

   36.            

Nguyễn Tấn Thy

ThUVTrưởng phòng Nội vụ thị xã

0909.768.432

   37.           

Nguyễn Thị Kim Liên

ThUVBT Đảng ủy phường Tân Phước Khánh

0908.884.194

   38.            

Lê Thị Út

ThUVBT  Đảng ủy phường Thạnh Phước

0913.673.639

   39.            

Thượng Công Điền

ThUVBí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân

0918.545.716

   40.            

Đặng Quang Vinh

ThUVBT Đảng ủy phường Uyên Hưng

0983.656.382

   41.            

Phan Thị Ngọc Hòa

ThUVBí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng

0926.029.819

   42.            

Nguyễn Văn Thương

ThUVBTChủ Tịch UBND phường Khánh Bình

0909.301.010

   43.            

Trần Lê Quan

ThUVBí Thư Đảng ủy phường Thái Hòa

0913.143.874

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

VĂN PHÒNG THỊ ỦY

1.

Nguyễn Văn Hùng

ThUVChánh Văn phòng Thị ủy

0913.799.431.

2.

Nguyễn Ngọc Mai

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

0963.939.202

3.

Nguyễn Tấn Lợi

Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

0918.330.656

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

1.

Đoàn Văn Mua

UVTVTrưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0938.640.792

2.

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUVPhó trưởng Ban Yổ chức Thị ủy

0907.879.644

3.

Phạm Ngọc Dung

Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

0908.711.761

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

1.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

UVTVChủ nhiệm UBKT Thị ủy

0908.271.339

2.

Phan Chí Nhân

ThUVPhó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

0976.003.639

3.

Nguyễn Thanh Âm

Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

0913.936.249

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1.

Nguyễn Phú Sơn

UVTVTrưởng Ban Dân vận Thị ủy

0947.277.878

2.

Nguyễn Thị Sương

ThUVPhó trưởng Ban Dân vận Thị ủy

0913.125.311

3.

Phan Thị Ngọc Hòa

ThUV - Phó trưởng Ban Dân Vận Thị ủy

0915.712.131

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

1.

Võ Văn Tính

UVTVTrưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0913.857.667

2.

Châu Văn Khanh

ThUVPhó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0903.670.707

3.

Lê Bá Quyền

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

0925.456.879