ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
HĐND thị xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN

           Địa chỉ: Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

           Điện thoại: 0274.3656241

           Fax: 0274.3656241

               THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ

          -   Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Trí

  -   Phó chủ tịch: Ông Lý Ngọc Phong

  -   Phó chủ tịch: Bà Trần Thị Cẩm Tú

           Điện thoại: 0274.3656245

         -   Trưởng Ban Pháp chế: Bà Trần Thị Cẩm Tú

          Điên thoại: 0274.3641029

         -   Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Ông Võ Văn Tính

         Điện Thoại: 0274.3641029