Thông tin dự án
Thông tin dự án
Tên dự án Nâng cấp láng nhựa tuyến vựa gạo Phú Mỹ đến xưởng ông Kiệt
Mục tiêu Khắc phục thực trạng xuống cấp của mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông.
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân Sách
Kinh phí 4,831,830,605
Loại hình tài trợ Ngân Sách
Thời gian thực hiện 01/01/2016
Nhà tài trợ
Ngày bắt đầu 01/01/2016
Ngày kết thúc 31/01/2018
Tình trạng Đang thực hiện
File đính kèm 20160527093302_Đang cập nhật.docx
Thống kê truy cập
Đang truy cập47
Tổng truy cập 1496449