Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 28 / 2 trang
1 Thông tư 11/2018/TT-BTP Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nướcBộ Tư pháp30/07/2018
2 Nghị định 68/2018/NĐ-CP Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcChính phủ15/05/2018
3 Thông tư 03/2018/TT-BTP Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtBộ Tư pháp10/03/2018
4 Nghị định 43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóaChính phủ14/04/2017
5 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ một phần quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBNDUBND thị xã13/04/2017
6 Quyết định 700/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn thị xã Tân UyênUBND thị xã24/01/2017
7 Quyết định 448/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp Luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành đã hết hiệu lực , tính từ ngày 31/12/2016UBND thị xã19/01/2017
8 Quyết định 6555/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thị xã Tân UyênUBND thị xã30/12/2016
9 Quyết định 6459/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.UBND thị xã29/12/2016
10 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Uyên (nay Thị xã Tân Uyên) ban hànhUBND thị xã30/11/2016
11 Quyết định 2640/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (09 thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã Tân UyênUBND thị xã16/06/2016
12 Quyết định 2639/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Viễn Thông theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã Tân UyênUBND thị xã16/06/2016
13 Quyết định 2638/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng; Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản theo cơ chế một cửa, một liên thông tại UBND thị xã Tân UyênUBND thị xã16/06/2016
14 Quyết định 2641/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Tổ chức - Hoạt động Hội theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã Tân UyênUBND thị xã16/06/2016
15 Nghị quyết 178/NQ-UBBC Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên, Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021UBND thị xã26/05/2016
16 Nghị quyết 35/NQ-CP Nghị quyết Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020Chính phủ16/05/2016
17 Nghị định 34/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtChính phủ14/05/2016
18 Quyết định 1131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thị xã Tân UyênUBND thị xã31/03/2016
19 Quyết định 402/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mớiThủ tướng Chính phủ14/03/2016
20 Quyết định 509/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thị xã Tân UyênUBND thị xã25/02/2016
Thống kê truy cập
Đang truy cập28
Tổng truy cập 1054332