pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 20/03/2020 | 18:44:38 GMT+7
Lịch làm việc tuần 12 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020
Lượt xem: 921
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 23/3/2020

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

3/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Lao động TB-XH, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Phòng Lao động TB-XH.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Thanh tra tỉnh liên quan đến việc hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Minh thuộc công trình Làm mới đường ĐT 746 nối dài từ dốc Cây Quéo đến điểm giao với đường Thủ Biên – Cổng Xanh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ thị xã.

 Địa điểm: Phòng họp 4, tầng 1, Trung tâm hành chính tỉnh.

2/ 16 giờ 00: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Hiệp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đảng ủy phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng VH-TT.

 Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

THỨ BA: 24/3/2020

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020, Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành tháng 3 năm 2020, Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình đầu tư công quý I và phương hướng quý II năm 2020; Thông qua Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid - 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Thanh tra, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Chi cục thi hành án dân sự, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Kho bạc, Đội QLTT số 4, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp nghề Tân Uyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Trường Trung cấp nghề Tân Uyên.

3/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng GD-ĐT, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.   

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp giải quyết vướng mắc các công trình do Ban QLDA ĐTXD tỉnh đang triển khai trên địa bàn thị xã (Ban QLDA ĐTXD tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng); Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH , Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Bạch Đằng; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe ngành Văn hóa báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm công tác xây dựng Đảng và thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thị xã Tân Uyên 5 năm (2015 - 2020); công tác tổ chức tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 25/3/2020

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 do Tỉnh ủy tổ chức.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe ngành Y tế thông qua Kế hoạch đảm bảo y tế và phòng chống dịch bệnh Covid – 19 phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025  (Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; Phó Chánh Văn phòng, Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 26/3/2020

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

2/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX.

3/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Công trình công cộng.

THỨ SÁU: 27/3/2020

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, 02 Ban HĐND thị xã dự Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập 04 phường Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (Thư mời riêng); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN và 01 hộ dân các phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp (mỗi phường mời 01 hộ dân theo Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 19/3/2020 của UBND thị xã).

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa các trường hợp cá biệt trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa thị xã theo Quyết định số 9197/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường: Tân Phước Khánh, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Khánh Bình, Uyên Hưng, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Tiểu ban tổ chức Đại hội XII của thị xã; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

 Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1926043

�eviri malatya oto kiralama par�a esya tasima sehirler arasi nakliyat malatya rent a car Malatya havalimani oto kiralama ofis tasima evden eve nakliyat b�y� ask b�y�s� ayirma b�y�s� medyum medyum sikayetleri medyum yorumlari b�y� ask b�y�s� baglama b�y�s� medyum dolunay medyum ask b�y�s� medyum medyum sikayetleri medyum yorumlari medyum zeynel eroglu medyum ask b�y�s� metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz �elik seo web tasarim hazir web sitesi adiyaman t�t�n� istanbul sex shop cialis viagra fiyati