ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 10/01/2020 | 18:48:45 GMT+7
Lịch làm việc tuần 02 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
Lượt xem: 860
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 13/01/2020

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Mời dự: Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chỉ huy – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã đến thăm và chúc tết Lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND- UBMTTQVN thị xã nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bưu điện Tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

3/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên xem video clip phóng sự và Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng); Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BA: 14/01/2020

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XI (mở rộng) thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.   

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình Văn hóa nghệ thuật đêm giao thừa Xuân Canh Tý 2020 (Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thị ủy,  Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Thị Đoàn (Thư mời riêng); Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,  Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Đài Truyền thanh Thị xã, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Đoàn kiểm tra của Thường trực Thị ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phương.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 thị xã (theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND thị xã); Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thị xã (theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thị xã); Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm thị xã (theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thị xã); Đại diện Lãnh đạo UBND các các xã - phường.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế.

THỨ TƯ: 15/01/2020

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự Lễ ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị hướng dẫn và trao đổi một số thông tin về chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 8756/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thị xã; Đại diện Lãnh đạo và Công chức phụ trách CCHC các cơ quan: Phòng Lao động TB-XH, Phòng TN-MT, Phòng GD-ĐT, Thanh tra, Phòng Y tế, Phòng QLĐT, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm VH-TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường Trung cấp nghề Tân Uyên, Trạm Thủy nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách CCHC các xã – phường (Theo Thông báo số 03/TB-HĐTĐCSCCHC ngày 08/01/2020 của Hội đồng thẩm định CSCCHC thị xã); Chánh Văn phòng – C/v Phương.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, 02 Ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND thị xã với HĐND các xã - phường.

Mời dự: Đại biểu HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã. Xã – phường: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng 02 Ban HĐND; Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy; PV.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tổng kết ngành công an năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

3/ 15 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng GDĐT dự Lễ nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cho Trường Mầm non Hoa Mùa Xuân, xã Vĩnh Tân.

Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Mùa Xuân, xã Vĩnh Tân.

THỨ NĂM: 16/01/2020

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Thường trực Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã.

Mời dự: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Đại diện Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã – phường (Theo Thông báo số 1277/TB-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thị xã).

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã.

2/ 08 giờ 00: Thường trực Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH dự Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Canh Tý” và Lễ hội Xuân hồng năm 2020.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

THỨ SÁU: 17/01/2020

Sáng:

1/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Tỉnh.

2/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự buổi Lễ trao tặng Tết vì người nghèo, trao tặng nhà Chữ thập đỏ Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Chánh.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tư pháp dự họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đánh giá kết quả công nhận xã – phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã theo Quyết định số 8341/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thị xã; cán bộ đầu mối thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2019; Tổng kết thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn thị xã; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và Tổ trưởng các Tiểu ban, Tổ chuyển hóa địa bàn thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo 138 thị xã và Tổ giúp việc; Thành viên Ban chỉ đạo 538 thị xã và Tổ giúp việc; Ban Lãnh đạo Công an thị xã, Chỉ huy các Đội Nghiệp vụ. Xã-phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã – phường; Đội phó Đội xung kích chống tội phạm các xã, phường. Các chủ nhà trọ tiêu biểu trên địa bàn thị xã (UBND các xã – phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp mời 10 – 15 chủ nhà trọ tiêu biểu; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Thạnh Phước mời 05 – 07 nhà trọ tiêu biểu; UBND xã Thạnh Hội và Bạch Đằng mời 03 nhà trọ tiêu biểu; Các cơ quan, doanh nghiệp, Trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2019; Chánh Văn phòng, C/v Thùy; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 1789393