ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ bảy, 30/11/2019 | 07:04:16 GMT+7
Lịch làm việc tuần 49 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Lượt xem: 892
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 02/12/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 của Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn Tân Phước Khánh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Điện lực Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tỉnh ủy tổ chức; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng ủy Quân sự thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 của Đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn xã Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng QLĐT, Phòng TNMT.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Vĩnh Hiệp.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Ban Pháp chế HĐND thị xã thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND thị xã gồm: Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (lĩnh vực Nội chính). Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (Thư mời riêng); Công an thị xã, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy, Thùy, Phượng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ BA: 03/12/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã (Chi cục thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã theo Quyết định số 7907/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn thị xã thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) và đón Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019 do Sở Lao động TBXH tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, 02 Ban HĐND thị xã, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực HĐND thị xã.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thị xã: Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

THỨ TƯ: 04/12/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Đảng ủy phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Uyên Hưng.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban QLDA các công trình điện Miền nam về các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các công trình điện trên địa bàn thị xã (Ban QLDA các công trình điện Miền nam, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện Miền Nam (Thư mời riêng); Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Thạnh Phước, Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh Bình Dương.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về việc xây dựng và xét công nhận phường đạt chuẩn Văn minh đô thị trên địa bàn thị xã (Phòng VH-TT, UBND phường Uyên Hưng, Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thị đoàn, Liên đoàn Lao động (thư mời riêng); Phòng VH-TT, Công an thị xã, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm VH-TT; đại diện Lãnh đạo UBND phường Uyên Hưng, Thạnh Phước; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương; PV.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thị xã dự họp UBND tỉnh nghe báo có kết quả rà soát quy trình đấu giá tài sản và báo cáo thực hiện Bản án số 185/2018/DS-PT ngày 26/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 05/12/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch công tác cán bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Giám đốc Công an Tỉnh và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT, Lãnh đạo Công an thị xã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở GTVT về việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã (Phòng QLĐT phối hợp với Công an thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; các thành phần có liên quan do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 06/12/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình thị xã Tân Uyên thông qua báo cáo kết quả hoạt động Phong trào năm 2019; kết quả thi đua xây dựng “Văn phòng khu phố, ấp xanh - sạch - đẹp - sáng” trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2019 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 37/7/2019 của UBND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng TN-MT báo cáo tình hình xử lý các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thị xã (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Công an thị xã, Phòng Kinh tế, Chi cục thuế, Đội QLTT số 4; UBND các xã – phường: Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã thông qua kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã theo Quyết định số 6293/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh; PV.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1711359