ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc Thị ủy
Thứ bảy, 16/11/2019 | 09:36:04 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 47 từ ngày 18/11 đến 22/11/2019)
Lượt xem: 449
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 18/11

Sáng từ 07h30'-08h30:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Trưởng Tiểu ban tổ chức Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XII làm việc với một số ngành về xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Công an, BCH Quân sự, Văn phòng Thị ủy; đ/c Trang - Kế toán Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 08h30-

09h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với lãnh đạo Chi nhánh Điện lực Tân Uyên.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Chi nhánh Điện lực Tân Uyên;

+ Lãnh đạo: Ban QLDA.ĐTKV thị xã, phòng TC-KH;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 09h00-

09h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Chủ tịch UBMTTQVN thị xã và lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Lê Thị Út - UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;

+ Đ/c Ngô Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;

+ Đ/c Phạm Ngọc Dung - Phó Trưởng Ban dân vận Thị ủy;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 09h30'-

10h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thị ủy.

* Mời dự: Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 10h00'-

11h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Mời dự: Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Chiều 14h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Khối Đảng.

* Mời dự: Các đ/c ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khối Đảng.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ ba 19/11

Sáng 07h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tình hình xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng các cơ quan khối Đảng, Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Văn phòng Thị ủy; chuyên viên Châu.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ tư 20/11

Sáng 07h30':

- Thường trực Thị ủy dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều 14h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự họp Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh  về tình hình hoạt động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

* Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm 21/11

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì -Trưởng Tiểu ban nội dung chủ trì họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe và cho ý kiến đối với dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ XII (Thường trực Tiểu ban nội dung - Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1117-QĐ/TU ngày 12/8/2019 của Thị ủy. Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Chiều 13h30':

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:      

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ sáu 22/11

Sáng 07h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã dự "Diễn đàn Công an thị xã Tân Uyên lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 (cụm 03: Tân Hiệp, Khánh Bình, Uyên Hưng).

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

- Ủy quyền Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy tham dự Hội thảo về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Chiều 13h30':

- Thường trực Thị ủy dự Hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Thứ bảy 23/11

Sáng 08h00':

- Ủy quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy tham dự Lễ giỗ lần thứ 90 Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc năm 2019.

* Địa điểm: Di tích Chùa Hội Khánh.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 1711352