ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 04/10/2019 | 18:45:06 GMT+7
Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
Lượt xem: 918
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 07/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/ 2019) (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Hội Cựu chiến binh, Trung tâm Y tế, Thị đoàn, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã, Đài Truyền thanh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp về việc thu thập thông tin phục vụ xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Chi cục Thống kê; đại diện lãnh đạo UBND các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua phương án thiết kế Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B; cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh; Trường Tiểu học Khánh Bình (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng TNMT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các phường: Tân Phước Khánh, Khánh Bình; Hiệu trưởng các Trường: Tiểu học Tân Phước Khánh, THPT Tân Phước Khánh, Tiểu học Khánh Bình; đơn vị tư vấn (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã mời); Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch dự họp Sở Tài chính về việc rà soát đơn giá đất của dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Địa điểm: Phòng họp 3 - Sở Tài chính, tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ BA: 08/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác tổ chức trang trí Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  và thông qua phương án thiết kế công viên tại Đài chiến thắng phường Tân Phước Khánh (Phòng VH-TT, UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VHTT, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV, Điện lực, Xí nghiệp CTCC, UBND các xã - phường: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Thạnh Hội; đơn vị tư vấn (Phòng VH-TT, UBND phường Tân Phước Khánh mời); Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn các phường (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng TN-MT; đại diện UBND các phường: Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính dự họp Sở Tài chính thông qua phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

THỨ TƯ: 09/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban QLDA ĐTXD tỉnh về các dự án đang triển khai trên địa bàn thị xã (Ban QLDA ĐTXD tỉnh).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Công an thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, hai Ban HĐND họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại UBND thị xã. 

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND ngày 26/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng GD-ĐT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy, Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Giai đoạn 2 để thông qua Chứng thư thẩm định giá đất (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Tân Hiệp, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thái Hòa (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Tân Hiệp, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thái Hòa; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thị xã) giám sát việc thực hiện công tác diệt lăng quăng, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người tại địa bàn phường Tân Hiệp.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Y tế, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin; Lãnh đạo UBND, Trạm Y tế phường Tân Hiệp.

Địa điểm: UBND phường Tân Hiệp.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 15 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở Xây dựng về việc thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH High Point Furniture Global (Việt Nam), phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng.

THỨ NĂM: 10/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự luyện tập các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 (Ban chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung và mời các thành phần tham dự).

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT tham gia Đoàn kiểm tra  của Sở Công thương nghiệm thu kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Phú Chánh.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Cụm công nghiệp Phú Chánh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 18; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng tiếp và làm việc với Trung tâm công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TBXH, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; đại diện lãnh đạo UBND 6 phường; C/v Cẩm Phương, Thịnh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 11/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Họp mặt, chia sẻ, trao đổi, tuyên dương và đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thư mời riêng; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN và các Đoàn thể, Hội chữ thập đỏ; Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Thanh tra, Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Đội QLTT số 4, Chi cục thuế, Đài truyền thanh, Trung tâm VH-TT, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã – phường;Lãnh đạo Văn phòng, C/v tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự họp Sở NN&PTNT về việc triển khai các nội dung thực hiện hợp nhất Hạt kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên và Hạt kiểm lâm Phú Giáo.

Mời dự: Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên.

Địa điểm: Phòng họp A - Sở NN&PTNT, tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì họp thông qua video clip tham gia Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật tỉnh Bình Dương lần I năm 2019.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo thị ủy (Thư mời riêng); đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng VH-TT, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị tập huấn khai thác công cụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống đường dây nóng tỉnh Binh Dương do Sở TT&TT tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin truyên thông (Số 36, Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1714799