ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 27/09/2019 | 19:00:29 GMT+7
Lịch làm việc tuần 40 (điều chỉnh) của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
Lượt xem: 1139
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 30/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND xã Hội Nghĩa khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hội Nghĩa.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Chi cục Trưởng Chi cục thuế dự Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Kho bạc tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Trạm biến áp 110kV Khánh Vân và đường dây đấu nối thông qua đơn giá bồi thường (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 6334/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình ; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

5/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe phù đổng thị xã Tân Uyên năm học 2019 - 2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ban Chỉ đạo Hội khỏe phù đổng theo Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Tân Uyên, Thường trực Ban Tổ chức Hội khỏe phù đổng theo Quyết định số 5946/QĐ-BCĐ ngày 27/9/2019 của Ban Chỉ đạo Hội khỏe phù đổng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã

6/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Lãnh đạo Phòng GD-ĐT (có chương trình riêng).

Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Công an thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo UBND phường Khánh Bình, xã Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ BA: 01/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Hồ Quang Điệp – TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng TN-MT thông qua dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã; UBND các xã-phường; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Phó Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 1129-QĐ/TU, 1130-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn thị xã tại Chi bộ Phòng TN-MT và Xí nghiệp công trình công cộng (Đoàn giám sát chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1129-QĐ/TU, 1130-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy của Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thị xã) giám sát việc thực hiện công tác diệt lăng quăng, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người tại địa bàn xã Hội Nghĩa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Y tế, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin; Lãnh đạo UBND, Trạm Y tế xã Hội Nghĩa.

Địa điểm: UBND xã Hội Nghĩa.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua phương án thiết kế Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B; cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh; Trường Tiểu học Khánh Bình (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng TNMT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các phường: Tân Phước Khánh, Khánh Bình; Hiệu trưởng các Trường: Tiểu học Tân Phước Khánh, THPT Tân Phước Khánh, Tiểu học Khánh Bình; đơn vị tư vấn (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã mời); Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác tổ chức trang trí Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VHTT, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV, Điện lực, Xí nghiệp CTCC, UBND các xã - phường: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Thạnh Hội; đơn vị tư vấn (Phòng VH-TT mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

THỨ TƯ: 02/10/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự phiên họp UBND tỉnh (trực tuyến) thông qua các nội dung: Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng và Quyết định thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Sửa đổi Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ chính sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; về Đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sửa đổi chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông qua Tờ trình công nhận đô thị Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chí đô thị loại V.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Thanh tra, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Đội QLTT số 4, Chi cục thuế, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Hạt Kiểm lâm, Xí nghiệp CTCC; Đại diện Lãnh UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; gắn với quán triệt Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2018 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của 12 cơ quan trực thuộc UBND thị xã và các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Trường Trung cấp nghề Tân Uyên, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trạm Thủy nông; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Chi cục thuế, Bưu điện; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách cải cách hành chính các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Ủy quyền Phó Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 1129-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn thị xã tại Chi bộ Phòng TN-MT (Đoàn giám sát chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1129-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Chi ủy Chi bộ Phòng TN-MT (do Phòng TN-MT mời); C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 15 giờ 00: Ủy quyền Phó Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 1130-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn thị xã tại Chi bộ Xí nghiệp công trình công cộng (Đoàn giám sát chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1130-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Chi ủy Chi bộ Xí nghiệp công trình công cộng (do XNCTCC mời); C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 03/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Bạch Đằng (UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung và mời các thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã (Phòng Kinh tế mời). Xã Bạch Đằng: Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành, Trưởng Ban công tác mặt trận các ấp, Ban phát triển ấp (do UBND xã mời); PV.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị sơ kết công tác ngành Công an 9 tháng; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Thạnh Hội (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung và mời các thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã (Phòng Kinh tế mời). Xã Thạnh Hội: Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành, Trưởng Ban công tác mặt trận các ấp, Ban phát triển ấp (do UBND xã mời); PV.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

THỨ SÁU: 04/10/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Công an thị xã.

Địa điểm: Hội trường - Công an tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã thông qua hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn các phường (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã; đại diện UBND các phường: Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế chủ trì Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng áp dụng chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2015.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác ISO của 12 cơ quan trực thuộc UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Ban tiếp công dân thị xã dự Phiên họp thứ bảy của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông qua báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Thanh tra thị xã.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thảo Tiên 1, xã Tân Vĩnh Hiệp (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng TCKH báo cáo việc thanh lý các ghe vi phạm (Phòng TCKH phối hợp với Phòng TNMT, Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Công an thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã thông qua kết quả hoạt động 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 05/4/2019; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội Nông dân thị xã về việc thực hiện Chính sách giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã (theo Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, UBND xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 1657550