ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 13/09/2019 | 18:56:21 GMT+7
Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
Lượt xem: 986
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 16/9/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi. Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tuyên dương các doanh nghiệp đạt tiêu chí thi đua “Doanh nghiệp Tân uyên hội nhập và phát triển” trên địa bàn thị xã năm 2019 nhân ngày doanh nhân Việt nam (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Thanh tra, Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Đài truyền thanh, Trung tâm VH-TT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi. Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Phòng Tư pháp, Đài truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp, Thạnh Hội, Bạch đằng; Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Tiểu ban âm thanh, khánh tiết, thi đua, tuyên truyền; Tiểu ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 (Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Tiểu ban âm thanh, khánh tiết, thi đua, tuyên truyền; Tiểu ban bảo đảm diễn tập theo Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND đi khảo sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại xã Bạch Đằng (UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng; C/v Thủy.

Địa điểm: 07 giờ 30, tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

5/ 09 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND đi khảo sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại phường Thạnh Phước (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND phường Thạnh Phước; C/v Thủy.

Địa điểm: UBND phường Thạnh Phước.

6/ 10 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND đi khảo sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại xã Thạnh Hội (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND xã Thạnh Hội; C/v Thủy.

Địa điểm: UBND xã Thạnh Hội.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường: Tân Phước Khánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện Kết luận của Thanh tra tỉnh đối với công tác quản lý đất công tại xã Hội Nghĩa.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Chủ tịch UBND xã Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Tổ Biên tập theo Quyết định số 1121-QĐ/TU ngày 14/8/2019 của Thị ủy Tân Uyên; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng GDĐT, Phòng Y tế; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Lãnh đạo Phòng GD-ĐT (có chương trình riêng).

Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; đại diện lãnh đạo UBND xã Hội Nghĩa; C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

5/ 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND đi khảo sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại Trung tâm VH-TT (Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; đại diện lãnh đạo Trung tâm VH-TT; C/v Thủy.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm VH-TT.

6/ 15 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND đi khảo sát việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại xã Vĩnh Tân (UBND xã Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tân; C/v Thủy.

Địa điểm: UBND xã Vĩnh Tân.

THỨ BA: 17/9/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về việc khảo sát hiện trạng thành lập 04 phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa (Phòng Nội vụ, UBND các xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa.

Địa điểm: Tại các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn “Những quy định của Pháp luật trong hoạt động kinh doanh – bảo vệ người tiêu dùng và những vấn đề cần quan tâm”.

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo 389/TXTU thị xã và bộ phận giúp việc; Ban chấp hành Chi hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thị xã; Xã – phường: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN, Hội liên hiệp Phụ nữ, Cán bộ quản lý thương mại, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên; Trưởng Ban điều hành các ấp, khu phố (do UBND các xã – phường mời); PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo về Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 45: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự buổi khảo sát vị trí dự kiến tuyến nước thô D1.500 thuộc dự án cấp nước Khu liên hợp Bình Dương công suất 100.000m3/ngày đêm trên đường ĐT 746 theo Giấy mời số 3162/GM-SGTVT ngày 12/9/2019 của Sở GTVT.

Địa điểm: Giao lộ giữa đường ĐT 746 với đường Tạo lực 2.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về việc thành lập 04 phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh và Tân Vĩnh Hiệp (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 18/9/2019

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã (Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường: Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Uyên Hưng, Khánh Bình; Phó Chánh Văn phòng, Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 19/9/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh báo cáo về tình hình xử lý đất Nông lâm trường Chiến khu D (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Chị cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; Thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thị xã; Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã – phường; các tổ chức cá nhân được khen thưởng (do Chi cục Thống kê, UBND các xã – phường mời); PV.

Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

THỨ SÁU: 20/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ HĐND, các Phó Chủ tịch UBND tham gia thực hiện các nội dung phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã  năm 2019 – cả ngày (Ban chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2019 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Chương trình công bố thực hiện thí điểm giải pháp họp không giấy tờ; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019, Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND tỉnh.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Thanh tra, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT, Chi cục thi hành án dân sự, Điện lực Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Xí nghiệp CTCC, Kho bạc, Đội QLTT số 4, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi - Thú y; Chủ tịch UBND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo “Chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và tiến bộ của Cách mạng Công nghiệp 4.0” do Sở Công thương tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở Xây dựng về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Vietsing – Phú Chánh.

Địa điểm: Phòng họp B, Sở Xây dựng, Trung tâm hành chính tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự họp Sở Tài nguyên – Môi trường về các nội dung liên quan đến việc thu hồi khu đất có diện tích khoảng 07 ha của Hợp tác xã Khai thác và Chế biến khoáng sản Thuận Lợi, phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Phòng họp B, Chi cục QLĐĐ, tầng 7, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng truy cập 1609988