ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND
Thứ ba, 10/09/2019 | 20:11:59 GMT+7
Thị xã Tân Uyên: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng 4 năm 2019
Lượt xem: 128
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 10/09, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh thị xã Tân Uyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho gần 70 cán bộ, công chức thuộc đối tượng 4 ở cơ quan, đơn vị thị xã và các xã phường năm 2019.

Trong thời gian 04 ngày (từ 10/09 đến 13/09/2019), các học viên sẽ được truyền đạt 07 chuyên đề về:  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng – An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng – An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên. Sau khi hoàn thành lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối về Quốc phòng - An ninh, Kinh tế, Đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới, thực hiện Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành về công tác Quốc phòng và An ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                Duy Trọng


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 1794583