ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 06/09/2019 | 20:01:35 GMT+7
Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
Lượt xem: 1165
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 09/9/2019

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi khảo sát địa điểm thực binh diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2019.

Mời dự: Thường trực Thị ủy (Thư mời riêng); Ban Lãnh đạo Công an thị xã và Ban chỉ huy quân sự thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Trường THCS Tân Hiệp.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban tổ chức Lễ hội Trung thu về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Trung thu cho trẻ em thị xã năm 2019 (Phòng Lao động TBXH phối hợp với Thị Đoàn, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức Lễ hội Trung thu cho trẻ em thị xã Tân Uyên năm 2019 theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND thị xã; Trưởng, Phó Ban tổ chức Hội thi “Lồng đèn đẹp” và “Bày cổ” tại Lễ hội Trung thu năm 2019 theo Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND thị xã; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Điện lực, Xí nghiệp CTCC, Thị Đoàn; đại diện UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã

4/ 10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với các ngành có liên quan về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2019 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQVN thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã (thư mời riêng); Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính –Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, , Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Chi cục thuế; Phó chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Tiểu ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (Phòng TCKH, Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Tiểu Ban bảo đảm diễn tập theo Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND tham dự cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND về giám sát kết quả việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại UBND phường Thái Hòa (UBND phường Thái Hòa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND ngày 26/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; C/v Thủy; PV.

Địa điểm: Thành viên Đoàn tập trung tại UBND thị xã vào lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi.

3/ 15 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND tham dự cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND về giám sát kết quả việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại UBND phường Tân Phước Khánh (UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND ngày 26/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; C/v Thủy; PV.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

THỨ BA: 10/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy do đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tình hình đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế Văn hóa - Thể thao tại Đảng ủy phường Tân Phước Khánh và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy (Đảng ủy phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1127-QĐ/TU, ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Phước Khánh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự làm việc với các ngành có liên quan về vị trí xây dựng Trạm 110kV Thạnh Phước thuộc công trình các lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Uyên (Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công ty Điện lực Bình Dương, Điện lực Tân Uyên, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT; Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Thành, Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Thái Hòa, Bạch Đằng, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Thái Hòa, Bạch Đằng, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

THỨ TƯ: 11/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Phước Điền Citizen, phường Tân Phước Khánh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Thạnh Phước (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị diễn đàn ngành y tế, ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

Mời dự: Thư mời riêng; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, Trường Trung cấp nghề thị xã; Xã, phường: Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội liên phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người; Trưởng trạm y tế, Trưởng phòng khám khu vực, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, Cẩm Phương, Minh Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh thông qua đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

6/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở NN&PTNT về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trỉnh Xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy Tân Uyên – Giai đoạn 2.

Địa điểm: Văn phòng Sở NN&PTNT, tầng 3, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở NN&PTNT tỉnh về việc bàn giao hồ sơ, tài sản về cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Kho bạc, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND tham dự cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND về giám sát kết quả việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại UBND xã Tân Vĩnh Hiệp (UBND xã Tân Vĩnh Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND ngày 26/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; C/v Thủy; PV.

Địa điểm: Thành viên Đoàn tập trung tại UBND thị xã vào lúc 13 giờ 00 phút để cùng đi.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

THỨ NĂM: 12/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT, Lãnh đạo Phòng TCKH dự Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch, các văn bản cụ thể hóa và việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã; Thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; xã – phường: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Công an, Trưởng Ban thanh tra nhân dân; cán bộ, công chức phụ trách công tác Tư pháp, Địa chính, Tiếp công dân các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Tổng cục quản lý đất đai về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trên địa bàn thị xã (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã về kết quả ra quân quân thực hiện chiến dịch Diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với các ngành có liên quan về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên (Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội thị xã, Đài Truyền thanh thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã-phường, Trưởng Trạm Y tế/ Phòng khám đa khoa khu vực các xã-phường (Trung tâm Y tế mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

5/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2016-2018.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 13/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đại Khánh Bình, phường Khánh Bình (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Quang Phúc, xã Vĩnh Tân (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Tồn (Tổ 8, ấp Tân Long, xã Bạch Đằng) (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân (Thư mời riêng); Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Nguyễn Ngọc Tồn (do Thanh tra mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, hai Ban HĐND tham dự cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND về giám sát kết quả việc triển khai và sử dụng các thiết chế Văn hóa tại UBND thị xã. 

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 147/QĐ-HĐND ngày 26/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng GD-ĐT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường: Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy, Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, hai Ban HĐND tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã - phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lần 4).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã; Thủ trưởng  các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Xã – phường: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng 02 Ban HĐND; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Thị ủy (Thư mời riêng); Thành viên Ban chỉ đạo 538 thị xã và Tổ giúp việc; Ban Lãnh đạo Công an thị xã, Chỉ huy các Đội Nghiệp vụ Công an thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy; PV

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

3/ 17 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, 02 Ban HĐND dự Lễ hội Trung thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã năm 2019.

Địa điểm: Sân vận động Trung tâm VH-TT thị xã Tân Uyên.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 1664611