ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 30/08/2019 | 18:44:34 GMT+7
Lịch làm việc tuần 36 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
Lượt xem: 976
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 02/9/2019

- Cán bộ, công chức, người lao động nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (theo Thông báo số 606/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thị xã).

- Các cơ quan, đơn vị trực theo lịch phân công.

THỨ BA: 03/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Trung thu cho trẻ em thị xã Tân Uyên năm 2019 (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an thị xã, Thị Đoàn, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã, Đài Truyền thanh thị xã, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên, UBND phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 5) công trình Xây dựng đường từ Ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành (đoạn 1: Km+000÷Km2+000), phường Uyên Hưng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 9269/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Hiệp; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Bồ Thị Gái thuộc Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị Tân Uyên (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn cưỡng chế theo Quyết định số 5462/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND thị xã; Đại diện Chủ đầu tư (Thư mời riêng); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Thanh Tuấn thuộc công trình Trạm Biến áp 500kV Tân Uyên và Đấu nối – Đường dây 220kV (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn cưỡng chế theo Quyết định số 5469/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND thị xã; Đại diện Chủ đầu tư (Thư mời riêng); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị mời gọi xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã; Lãnh đạo UBND các xã – phường, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã

THỨ TƯ: 04/9/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp giao ban khối xã – phường tháng 8/2019

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua công tác cán bộ và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy do đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tình hình đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế Văn hóa - Thể thao tại Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin thị xã và cá nhân đ/c Bí thư Chi bộ (Chi bộ phòng Văn hóa  Thông tin thị xã chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1126-QĐ/TU, ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã.

THỨ NĂM: 05/9/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THPT Thái Hòa.

Địa điểm: Trường THPT Thái Hòa.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các ngành có liên quan về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã (Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Kho bạc, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THCS Phú Chánh.

Địa điểm: Trường THCS Phú Chánh.

4/ 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THCS Lê Thị Trung.

Địa điểm: Trường THCS Lê Thị Trung.

5/ 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THCS Nguyễn Quốc Phú.

Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Quốc Phú.

6/ 07 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Tiểu học Uyên Hưng B.

Địa điểm: Trường Tiểu học Uyên Hưng B.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Thường trực Thị ủy thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn thị xã (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Trung Tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXD KV thị xã; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy do đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tình hình đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế Văn hóa - Thể thao tại Đảng ủy phường Tân Phước Khánh và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy (Đảng ủy phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1127-QĐ/TU, ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Phước Khánh.

THỨ SÁU: 06/9/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, 02 Ban HĐND thị xã họp Thường trực HĐND thị xã tháng 8/2019.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thị xã theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thị xã; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức; PV.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Dân quân Tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng Dự bị động viên do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

4/ 07 giờ 00: Hiến máu tình nguyện đợt 3/2019.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú họp thông qua văn kiện, kịch bản trong diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2019.

Mời dự: Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy (Thư mời riêng); Các đ/c Trưởng, Phó Ban Tổ chức diễn tập theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; các đ/c Trưởng, Phó Tiểu ban văn kiện diễn tập theo Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; Đại diện Lãnh đạo Phòng VH-TT; UBND các xã Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội: Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng BCHQS, Trưởng Công an; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy do đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tình hình đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế Văn hóa - Thể thao tại Đảng ủy phường Thái Hòa và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy (Đảng ủy phường Thái Hòa chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1128-QĐ/TU, ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thái Hòa.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng truy cập 1714747