ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ bảy, 24/08/2019 | 09:50:12 GMT+7
Lịch làm việc tuần 35 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Lượt xem: 913
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 26/8/2019

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương theo Báo cáo số 586/BC-UBND ngày 21/8/2019 của UBND xã Thạnh Hội (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Công an thị xã, Phòng GDĐT, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và các thành phần khác có liên quan (do UBND xã Thạnh Hội mời); Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Thành, Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp UBND tỉnh thông qua phương án giá đất tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center thực hiện dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center (đợt 1) tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

THỨ BA: 27/8/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8 thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2019, Chương trình làm việc tháng 9/2019 của UBND tỉnh; Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; Báo cáo kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 Dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Giai đoạn II) tại phường Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng TN-MT.

Địa điểm: Chi cục Quản lý đất đai – Tầng 7B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT dự Hội nghị tập huấn kiến thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường cho UBND các xã – phường, các Doanh nghiệp năm 2019 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; xã – phường: Đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng, môi trường; các doanh nghiệp (Phòng TN-MT mời).

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo khó khăn trong việc đấu giá thuốc và công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ cho Bệnh đa khoa thị xã quy mô 200 giường (Trung tâm Y tế, Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Nội vụ (Thư mời riêng); Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng khám đa khoa khu vực/Trạm Y tế các xã-phường (Trung tâm Y tế mời), Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã đến thăm và chúc mừng Lãnh đạo thị xã nhân dịp Lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

THỨ TƯ: 28/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh theo Công văn số 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2018-2019 do Liên đoàn lao động thị xã tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Mặt trận – Đoàn thể thị xã.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham dự cuộc họp thống nhất triển khai thực hiện Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tháp A, Tầng 3, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Chiều:

15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VietcomBank Bình Dương và Hội nghị tri ân Khách hàng năm 2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

THỨ NĂM: 29/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 (Ban Chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Thị ủy; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thị xã (Thư mời riêng); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các Trường THPT; đại diện Lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường; các doanh nghiệp (do Ban Chỉ huy quân sự thị xã mời); Chánh Văn phòng, C/v Thùy; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn thị xã tại Chi bộ Xí nghiệp công trình công cộng (Xí nghiệp công trình công cộng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1130-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Đảng viên Chi bộ Xí nghiệp công trình công cộng (do XNCTCC mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp công trình công cộng,

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Phòng Tài nguyên – Môi trường tham dự Hội nghị tuyên truyền quy định pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản do Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A, UBND thành phố Thủ Dầu Một (Địa chị: Số 1, Quang Trung, phường Phú Cường, TP.TDM).

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Dân quân Tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng Dự bị động viên do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra 05 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 23/7/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Tân Uyên, Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

THỨ SÁU: 30/8/2019

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 606/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thị xã.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy

3/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Trung tâm Viễn thông Tân Uyên

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đề nghị thành lập trường trên địa bàn phường Khánh Bình (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng GDĐT, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Công an thị xã, UBND phường Khánh Bình; C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

5/ 09 giờ 00: UVTV - Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn thị xã tại Chi bộ Phòng TN-MT (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1129-QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Thị ủy; Đảng viên Chi bộ Phòng TN-MT (do Phòng TN-MT mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường Phòng TN-MT.

6/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự bàn giao nhiệm vụ Trưởng Phòng TC-KH.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường Phòng TC-KH.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị mời gọi xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Xây dựng khu vực thị xã; Lãnh đạo UBND các xã – phường, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập31
Tổng truy cập 1609896