ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ bảy, 17/08/2019 | 09:07:16 GMT+7
Lịch làm việc tuần 34 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Lượt xem: 943
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 19/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về công tác cán bộ.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Sở Nội vụ.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự đi cơ sở.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (Theo lịch của Thị ủy).

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1061-QĐ/TU ngày 04/7/2019 của Thị ủy; Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Ban Tiếp công dân thị xã dự họp UBND tỉnh về việc thông qua báo cáo Đoàn thanh tra trách nhiệm 06 tháng đầu năm 2019.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Thanh tra thị xã.

Địa điểm: Phòng họp 2 – Thanh tra tỉnh, tầng 5, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH, Phòng QLĐT dự họp Sở Tài chính về việc ủy quyền chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã theo Giấy mời số 276/GM-STC ngày 13/8/2019.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ BA: 20/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 -20/8/2019).

Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã trong việc thực hiện ngưng kinh doanh phế liệu, ngưng hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn thị xã (Văn phòng HĐND – UBND chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Công an thị xã, Phòng TCKH, Phòng Tư pháp, Đội QLTT số 4; Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã; đại diện UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành, Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

5/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Uyên Hưng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Uyên Hưng; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng Lao động TBXH (có chương trình riêng).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Lao động TBXH, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi; C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Trung tâm Y tế (có chương trình riêng).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm Y tế, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi; C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 21/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị công bố các Quyết định thành lập các các Tiểu ban, Tổ biên tập, Tổ giúp việc các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 06 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An) 20/8/1999-20/8/2019).

Địa điểm: Sân vận động thị xã Dĩ An (đường Trần Hưng Đạo, khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, 02 Ban HĐND thị xã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục Khối Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Thư mời riêng; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng GDĐT; cử tri là giáo viên các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn (do Phòng GDĐT mời); PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Chi cục thi hành án dân sự thị xã thông qua Kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Đông Hiền, bà Mai Thị Bích Thủy (Chi cục thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 22/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình dự (Nội dung 1).

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hà Phương dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

3/ 08 giờ 30: Giao Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mời dựĐại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ, đại diện Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính các xã – phường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình Dương; Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở; Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung có liên quan).

Mời dựĐại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 23/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hà Phương họp giao ban khối Nội chính định kỳ; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Ngô Văn Thảo dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT.

3/ 07 giờ 30: Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2019 tổ chức đo may trang phục phục vụ diễn tập (Cả ngày).

Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 3561/KH-BTC ngày 14/8/2019 của Ban Tổ chức diễn tập.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú họp thông qua văn kiện, kịch bản trong diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2019.

Mời dự: Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy (Thư mời riêng); Các đ/c Trưởng, Phó Ban Tổ chức diễn tập theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; các đ/c Trưởng, Phó Tiểu ban văn kiện diễn tập theo Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế; UBND các xã Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội: Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng BCHQS, Trưởng Công an; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 1670887