ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ bảy, 10/08/2019 | 08:03:14 GMT+7
Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019
Lượt xem: 967
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 12/8/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã về các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp chuẩn bị huấn luyện và thực binh khu vực phòng thủ thị xã năm 2019 theo Báo cáo số 178/BC-CATU ngày 08/8/2019 của Công an thị xã.

Mời dự: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, Trưởng Phòng TCKH; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi công tác tại xã Thạnh Hội.

Địa điểm: UBND xã Thạnh Hội.

Chiều:

15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Phú Tân về một số nội dung liên quan đến địa giới hành chính (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT; Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

THỨ BA: 13/8/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Kiểm toán khu vực IV về dự thảo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Thái Hòa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thị xã.

Địa điểm: Trung tâm VHTT-HTCĐ phường Thái Hòa.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Nguyễn Hà Phương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Khánh Bình.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự làm việc với Cấp ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường, Cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng.

Mời dự: Cấp ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường (do Phòng TNMT mời), Cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng (do Xí nghiệp CTCC mời); Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 1114-QĐ/TU, 1115-QĐ/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Thạnh Phước, Thạnh Hội, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Thạnh Phước, Thạnh Hội, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức tuyến du lịch cho Đoàn viên, Hội viên (Phòng VHTT, Thị đoàn chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Thị đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động; đại diện UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

5/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức tuyến du lịch cho Công đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (Phòng VHTT, Liên đoàn lao động chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Thị đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động; đại diện UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

6/ 14 giờ 00: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã và Trưởng Công an thị xã tham gia cùng Ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ của UBND tỉnh khảo sát địa điểm diễn tập thực binh trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Tân Uyên năm 2019 theo Văn bản số 1159/BND-PTM ngày 06/8/2019 của Ban nội dung diễn tập của UBND tỉnh.

Địa điểm: Đồn Công an Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

THỨ TƯ: 14/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng Lý Đan tại phường Khánh Bình (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Phòng TNMT báo cáo một số khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Phòng TNMT báo cáo quy trình giải quyết hồ sơ cải tạo mặt bằng trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thị xã Ngô Văn Thảo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương do Sở GD-ĐT tổ chức.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng GDĐT.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông về việc bó cáp viễn thông (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và mời các thành phần dự họp).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở TT&TT, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (Thư mời riêng); Phòng VH-TT, Công an thị xã, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện thị xã; đại diện lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe báo cáo một số khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ công trình Đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Giai đoạn 2: Bồi thường, hỗ trợ đối với phạm vi xen kẹp giữa 02 đường dây 500kV) (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA Điện Miền Nam (Thư mời riêng), Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ thị xã, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; đại diện UBND các phường: Uyên Hưng, Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Giao Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TN-MT tham dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Vĩnh Hiệp.

THỨ NĂM: 15/8/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp mặt Kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961-27/6/2019), 58 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961-18/9/2019).

Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đ/c Bí thư Thị ủy với nhân dân phường Thái Hòa.

Địa điểm: Trung tâm VHTT - HTCĐ phường Thái Hòa.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức tuyến du lịch cho các chuyên gia, đơn vị lữ hành (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động; đại diện UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức tuyến du lịch cho Hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN (Phòng VHTT, Hội LHPN, Hội Nông dân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động; đại diện UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể phường Thạnh Phước.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thạnh Phước.

6/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở Xây dựng về việc chuyển đổi công năng công trình theo Giấy mời số 3080/GM-SXD ngày 07/8/2019 của Sở Xây dựng.

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng, tầng 7, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

7/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Thạnh Hội.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung); công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi – Thú y chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 6511/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi thị xã theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương, Xuân Đức, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 16/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Tân Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 - 20/8/2019).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng (Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng).

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự Hội nghị tập huấn thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Sơ kết Đảng ủy Công an 06 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 1610094