ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 02/08/2019 | 16:42:35 GMT+7
Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
Lượt xem: 1013
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 05/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi khảo sát thực tế các địa điểm trong lộ trình tuyến tham quan du lịch tại phường Uyên Hưng và xã Bạch Đằng (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị phương tiện; Phòng Kinh tế,  Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung, liên hệ các điểm đến).

Mời dự: Ban Tổ chức tuyến du lịch thị xã Tân Uyên 2019 theo Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại Phòng Văn hóa và Thông tin.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi khảo sát các dự án trường học trên địa bàn thị xã (Phòng GD-ĐT, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019 (Liên đoàn Lao động thị xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn Lao động thị xã, Thị đoàn, Phòng LĐ-TB&XH, Công an thị xã, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương, Ngân.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BA: 06/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tân Hiệp City, phường Tân Hiệp (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thành Lợi, phường Tân Hiệp (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Mời dự: Trưởng Phòng GDĐT.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã (Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Giáo dục QP&AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN thị xã theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã; Thành viên Ban Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN thị xã; Xã – phường: Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 07/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh theo Công văn số 2331-CV/TU ngày 24/5/2019 của Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trạm Thủy nông tham dự Đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về kiểm tra công trình Suối chợ - Hồ Tân Vĩnh Hiệp theo nội dung Văn bản số 1370/SNN-PCTT ngày 15/7/2019 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, UBND xã Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Suối chợ - Hồ Tân Vĩnh Hiệp, xã Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Phú Tân về một số nội dung liên quan đến địa giới hành chính (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT; Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

THỨ NĂM: 08/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp năm 2019.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công đoàn Ngành dệt may tỉnh; Thường trực Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn, Hội Nông dân; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Văn phòng Đại diện số 3 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương (Thư mời riêng); Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng Lao động-Thương Binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục thuế, Điện lực Tân Uyên, Ngân hàng NN&PTNT; Chủ tịch UBND các xã – phường; Người lao động và Cán bộ công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp (do Liên đoàn lao động, Phòng Lao động TB-XH, UBND các xã – phường mời); Lãnh đạo Văn phòng, C/v tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT; Thành viên Ban an toàn giao thông thị xã; Xã – phường: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã – phường; C/v Thịnh; PV.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 42 thông qua Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2019 (Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN, Văn phòng Thị ủy, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tổ Thanh tra xây dựng, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã (thư mời riêng); Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND thị xã; Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Đội Quản lý thị trường, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Điện lực Tân Uyên, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội thị xã, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Trường Trung cấp nghề Tân Uyên, Trung tâm GDNN-GDTX, Đài truyền thanh; Chủ tịch UBND 12 xã-phường; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự; PV.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 09/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trạm Thủy nông tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về kiểm tra công trình thủy lợi do Trạm Thủy nông thị xã quản lý theo nội dung Văn bản số 1370/SNN-PCTT ngày 15/7/2019 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng.

Địa điểm: tập trung tại UBND xã Bạch Đằng.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân phường Tân Hiệp năm 2019 (UBND phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung, mời các thành phần có liên quan và người dân tham dự).

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; Nhân dân trên địa bàn phường Tân Hiệp (do UBND phường Tân Hiệp mời); Chánh Văn phòng, C/v Xuân Đức; PV.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, Văn thư – Lưu trữ, Thanh niên tại các cơ quan, đơn vị (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng GDĐT, Phòng TN-MT, Phòng Lao động TBXH, Phòng Y tế; đại diện UBND các xã – phường: Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thạnh Phước, Thái Hòa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 1788319