ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 26/07/2019 | 18:49:51 GMT+7
Lịch làm việc tuần 31 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
Lượt xem: 1057
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 29/7/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Công ty TNR Holdings Việt Nam về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Tân Hiệp.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng Lao động TB-XH báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn Lao động thị xã (Thư mời riêng); Phòng LĐ-TB&XH, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

3/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Giai đoạn 2 để thông qua Chứng thư thẩm định giá đất (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự kỳ họp thường lệ HĐND phường Thạnh Phước, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

5/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa đ/c Chủ tịch HĐND Thị xã với nhân dân xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Đoàn cán bộ Thị xã tham dự đối thoại giữa đ/c Chủ tịch HĐND Thị xã với nhân dân xã Thạnh Hội.

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C - UBND Thị xã.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, 02 Ban HĐND họp Thường trực HĐND thị xã.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C - UBND Thị xã.

3/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy (Thư mời riêng); Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Công an thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BA: 30/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Hội nghị đối thoại giữa đ/c Chủ tịch HĐND Thị xã với nhân dân xã Thạnh Hội (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Ngân hàng NN&PTNT thị xã, Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã; Nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Hội (do UBND xã Thạnh Hội mời); Chánh Văn phòng, C/v Oanh, Xuân Đức; PV.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 tại Tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Tổ chức tuyến du lịch trên địa bàn thị xã năm 2019 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Ngô Văn Thảo dự kỳ họp thường lệ HĐND xã Tân Vĩnh Hiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Vĩnh Hiệp.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Trường Trung cấp Nghề Tân Uyên, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; Trưởng và Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên các xã – phường; công chức phụ trách công tác thanh niên tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã – phường; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đề án thanh niên công nhân các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua công tác cán bộ và danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan Khối đảng, Khối đoàn thể thị xã.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

THỨ TƯ: 31/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp giao ban xã - phường tháng 7/2019

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự Đại hội Chi đoàn Khối UBND thị xã nhiệm kỳ 2019-2022.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh theo Chương trình tiếp Đoàn nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của tỉnh.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị sơ kết Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2018.

Mời dự: Chỉ huy Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Công an thị xã; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm các xã – phường (Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực – Đội trưởng Đội xung kích chống tội phạm; Phó Chủ nhiệm – Đội trưởng Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đội Phó Đội xung kích chống tội phạm).

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh Bình Dương (Số 681, Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Công an thị xã về một số giải pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Thị đoàn, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động (Thư mời riêng); Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Phòng VH-TT, Đài truyền thanh, Phòng Lao động TBXH, Phòng Tư pháp, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng TCKH, Trường Trung cấp nghề Tân Uyên; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

THỨ NĂM: 01/8/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp UBND tỉnh thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7/2019; triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 02/8/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị tập huấn công tác diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo diễn tập thị xã (theo Quyết định số 1061-QĐ/TU ngày 04/7/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy); Thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức trong diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND, 4225/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã); Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các Bộ phận tham mưu; Lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc, Hội Chữ thập đỏ; Ban Lãnh đạo Công an thị xã, Chỉ huy các Đội Nghiệp vụ. Xã-phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự, Công chức Văn phòng thống kê 12 xã, phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1788287