ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc Thị ủy
Thứ sáu, 26/07/2019 | 16:50:00 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 31 từ ngày 29/7 đến 02/8/2019)
Lượt xem: 510
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 29/7:

Sáng 07h30':

- Các đ/c UVTV Thị ủy đi cơ sở.

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dự kỳ họp HĐND Phường Thạnh Phước.

* Địa điểm: Hội trường Phường Thạnh Phước.

Chiều 13h30' - 14h30':-

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì họp Đoàn cán bộ Thị xã tham dự Hội nghị đối thoại giữa đ/c Chủ tịch HĐND Thị xã với nhân dân xã Thạnh Hội.

* Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND thị xã. Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - UBND Thị xã.

Chiều 14h30' - 16h30'

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì họp Thường trực HĐND Thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - UBND Thị xã.

Thứ ba 30/7:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy và đ/c Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã dự Hội nghị sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham  nhũng 6 tháng đầu năm 2019 tại Tỉnh.

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đ/c Chủ tịch HĐND thị xã với nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Hội.

* Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND thị xã. Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND xã Thạnh Hội.

Chiều 13h30' :

- Thường trực Thị ủy họp nghe và cho ý kiến đối với các nội dung:

1. Công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể thị xã (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Đ/c Đoàn Văn Mua - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Chánh Thanh tra thị xã.

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ tư 31/7:

Sáng 07h30':

- Ban Thường vụ Thị ủy chủ trì giao ban xã - phường tháng 7/2019 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần theo Công văn số 1370-CV/TU, ngày 12/7/2019 của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều 13h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận số 81-KL/TW  ngày 23/02/2017 và Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X đối với Đảng ủy phường Khánh Bình và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy phường.

* Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1074-QĐ/TU, ngày 15/7/2019 của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Phường Khánh Bình.

Thứ năm 01/8:

Sáng 07h30':

- Họp Ban Thường vụ Thị ủy (thư mời riêng).

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Chiều 13h30':

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:      

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ sáu 02/8:

Sáng 07h30':

- Các đ/c UVTV Thị ủy đi cơ sở.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 1788363