ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 12/07/2019 | 19:43:01 GMT+7
Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
Lượt xem: 922
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 15/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (Theo lịch của Thị ủy).

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1061-QĐ/TU ngày 04/7/2019 của Thị ủy; Ban Lãnh đạo Công an thị xã và Ban Chỉ huy quân sự thị xã; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã: Phú Chánh, Thạnh Hội, Bạch Đằng; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng 02 Ban HĐND thị xã họp các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

Mời dự: Tổ trưởng các tổ đại biểu, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ BA: 16/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài chính đối với Đảng ủy và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy phường Uyên Hưng (Đảng ủy phường Uyên Hưng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Uyên Hưng.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã thông qua báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 tháng cuối năm 2019 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham gia phiên họp, kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại liên quan đến vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” do bà Trần Thị Bích Ngọ khởi kiện (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh Bình Dương (559, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2019 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Hội Nghĩa (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Hội Nghĩa; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo tình hình triển khai các dự án khoa học công nghệ trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

Mời dự: Thành viên Hội đồng khoa học công nghệ thị xã theo Quyết định số 7382/QĐ-UBND ngày 27/9/2017; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 17/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài chính tại Chi bộ Phòng Kinh tế (Chi bộ Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Phòng Kinh tế.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã thông qua báo cáo công tác Giáo dục QP&AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN thị xã theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự đi khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn phường Uyên Hưng.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, UBND phường Uyên Hưng; C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã cùng đi.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài chính đối với Chi bộ Phòng TCKH và cá nhân đ/c Bí thư Chi bộ (Chi bộ Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Phòng TCKH.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ xã Thạnh Hội 06 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

THỨ NĂM: 18/7/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, 02 Ban HĐND thị xã dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm), HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày).

Mời dự: Thư mời riêng; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp, Oanh, Thịnh; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 19/7/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, 02 Ban HĐND thị xã tiếp tục dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm), HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Thư mời riêng; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp, Oanh, Thịnh; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 1788310