ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ năm, 11/07/2019 | 18:44:16 GMT+7
Thị ủy Tân Uyên triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 269
Tập tin đính kèm:

Ngày 11.7, Thị ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan thị xã.

          Hội nghị đã nghe triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2019 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe triển khai các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

          Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ta trong công tác đối ngoại, trong đối ngoại đa phương và đặc biệt là trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có hiệu quả; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động.

                                          Trường Uy - Văn Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập28
Tổng truy cập 1609893