ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
Thứ tư, 10/07/2019 | 15:04:46 GMT+7
Bình Dương sơ kết công tác Văn hóa, thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 88 của Tỉnh ủy Bình Dương
Lượt xem: 109
Tập tin đính kèm:

          Sáng ngày 10.7, tại thị xã Tân Uyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 88-CT/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ông Nguyễn Phú Yên-Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh, chủ trì hội nghị; cùng dự có bà Nguyễn Thị Kim Nguyên-UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên; lãnh đạo các phòng chức năng của Sở VH-TT-DL; lãnh đạo Phòng VH-TT của 9 huyện, thị, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ngành VH-TT-DL không ngừng được củng cố và phát triển. Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đổi mới, nâng cao về chất lượng, nội dung và hình thức, phục vụ tốt các sự kiện chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng tại các địa phương, gắn kết và lồng ghép các hoạt động của phong trào với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các phong trào yêu nước khác; các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có sự chuyển biến tích cực được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Hoạt động TDTT ngày càng phát triển theo hướng nâng cao thành tích, nhiều giải thể thao phong trào được tổ chức lồng ghép gắn với “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” năm 2019.

          Để cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình của Tỉnh ủy, Sở VH-TT-DL tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện. Trong 5 năm qua, Ngành đã triển khai Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH” tại 45 xã-phường, thị trấn. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các ngành chức năng liên quan, quan tâm đẩy mạnh, tranh thủ các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả các thiết chế Văn hóa-thể thao. 

          Hội nghị cũng đã tiếp nhận các ý kiến tham luận tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các phong trào tại cơ sở, đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

          Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phú Yên-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh ghi nhận những ý kiến mà các địa phương phát biểu. Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông đề nghị: Về công tác quản lý nhà nước đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng VH-TT các huyện, thị, thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp thẩm quyền để tham mưu cho Sở, tham mưu UBND địa phương thực hiện tốt chức năng phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành; về lĩnh vực văn hóa và công tác gia đình tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao, nhất là các thiết chế văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đề ra. 

Đối với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH trung ương khóa XI, tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trong ngành từ tỉnh cho đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được xác định theo kế hoạch và lộ trình của tỉnh và của các địa phương đã đề ra; đề nghị các đia phương quan tâm quy hoạch quỹ đất để tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao, tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá lại tình hình thực trạng về cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa-thể thao hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội để liên kết đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người dân; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng và chuyên nghiệp; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cần phải gắn với phát triển du lịch văn hóa và cần phải tăng cường công tác phối hợp, liên kết với các đơn vị, địa phương trong thực hiện.

                                                                                  Trường Uy - Duy Trọng


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng truy cập 1610055