ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ ba, 09/07/2019 | 16:12:37 GMT+7
Thị uỷ Tân Uyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17, khoá XI (mở rộng)
Lượt xem: 281
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 9/7/2019, Thị uỷ Tân Uyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17, khoá X (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ. Về phía thị xã Tân Uyên, đồng chí Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ, lãnh đạo Văn phòng Thị uỷ và các Ban Xây dựng Đảng Thị uỷ, Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Việc triển khai, tuyên truyền học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII) được đẩy mạnh thực hiện; công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định, trong đó, tập trung quyết liệt thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thị xã Tân Uyên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển mới 66 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn thị xã lên 3.655 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung củng cố, kiện toàn, gắn với công tác tập huấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cơ sở. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”…Bộ máy quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng theo chuẩn đô thị loại III, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 12.300 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ ước đạt 5.300 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 1.600 tỷ đồng, đạt 70% dự toán HĐND thông qua. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch. Thị xã đang tiếp tục chỉnh trang đô thị, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao. Hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt 99,88%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề mà Thị uỷ quan tâm như: công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi và hỗ trợ cho nông dân; chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 và chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020; công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ 2019, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2020; kết quả thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo hướng kiêm nhiệm giảm còn 28 chức danh theo Đề án đã được duyệt tại xã Phú Chánh; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Thị uỷ đã được Tỉnh phê duyệt; công tác rà soát, bổ dung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ theo chủ trương của Tỉnh, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý củaThị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã Tân Uyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản,… thực hiện đạt các chỉ tiêu năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên xác định, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Uyên phải có sự tập trung quyết liệt, bằng những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn để khắc phục hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu trong năm 2019, hướng đến hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với yêu cầu đó, đồng chí đề nghị rà soát kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu, xác định nguyên nhân để có biện pháp thích hợp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút, bố trí các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và đảm bảo quy định của tỉnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã đến năm 2040, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, triển khai các dự án mới năm 2019, tập trung thực hiện các công trình trọng điểm như Trường THPT Thái Hoà, đường ĐH 406, ĐH 425, ĐH 423, Bệnh viện Đa khoa thị xã, Bến xe khách thị xã…. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị tập trung quán triệt, triển khai chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thực hiện tốt các diễn đàn Công an, Y tế, Giáo dục, Thuế, Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Tân Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2019, tổng kết giai đoạn 2 hội thi “Tuyến phố văn minh, Tuyến đường kiểu mẫu” năm 2019.

Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần này đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ chuyên trách khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã đã thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ chuyên trách, với số lượng 2 đồng chí, giới thiệu đồng chí Trần Kim Quan - Chuyên viên cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ, Nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và đồng chí Võ Hoàng Thành - Chuyên viên cơ quan Uỷ ban Kiểm tra, Nguyên Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Tân ứng cử để bầu vào Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Uỷ viên Chuyên trách.Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xem xét, thống nhấtvới tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, 34/34 phiếu đồng ý bầu bổ sung đồng chí Trần Kim Quan và đồng chí Võ Hoàng Thành vào Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Tân Uyên chuyên trách khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                                                                        Hồng Nhung - Văn Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng truy cập 1610026