ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc Thị ủy
Thứ bảy, 06/07/2019 | 10:21:23 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 28 từ ngày 08/7 đến 12/7/2019)
Lượt xem: 518
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 08/7:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra Đảng ủy xã Phú Chánh và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy xã.

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Phú Chánh.

- Các đ/c UVTV Thị ủy đi cơ sở.

Chiều từ 13h30'-15h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Hội.

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên - UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

Từ 15h00'-

17h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã dự họp Thường trực HĐND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

Thứ ba 09/7:

Sáng 07h30':

­ - Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17 (mở rộng) (thư mời riêng).

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Thứ tư 10/7:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra Đảng ủy Công an thị xã và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy.

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Công an Thị xã.

Từ 07h30'-

09h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo thị xã về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban dân vận thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 573-QĐ/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Từ 09h30'-

11h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã (Ban dân vận thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 478-QĐ/TU ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Chiều 13h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Bạch Đằng (Đảng ủy xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

Thứ năm 11/7:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra Đảng ủy phường Thạnh Phước và cá nhân đ/c Bí thư Đảng ủy phường.

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định 1013-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Thạnh Phước.

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 tại Đảng ủy phường Thái Hòa.

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

- Hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho 50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan thị xã.

* Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

Chiều từ 13h30'-15h30':

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:      

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 15h30'-17h00':

- Thường trực Thị ủy nghe báo cáo công tác cán bộ.

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Đ/c Đoàn Văn Mua - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Chánh Thanh tra thị xã.

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

- Hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho 50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan thị xã.

* Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

Thứ sáu 12/7:

Sáng 07h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng định kỳ tháng 7/2019 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng, phó các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Thị ủy; Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; chuyên viên Châu.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập29
Tổng truy cập 1609898