ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 05/07/2019 | 18:22:32 GMT+7
Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Lượt xem: 1122
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 08/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã (Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ Khánh thành Nhà máy Sản xuất Gia vị DK của Công ty TNHH MTV Nông sản DK.

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Nông sản DK (Đường ĐT 747, xã Hội Nghĩa).

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

Mời dự: Thành viên Ban Biên tập theo Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 15 giờ 00: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, 02 Ban HĐND thị xã họp Thường trực HĐND thị xã.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Đoàn công tác của đ/c Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

THỨ BA: 09/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

THỨ TƯ: 10/7/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các Doanh nghiệp có các Tiểu đội tự vệ trên địa bàn thị xã (Ban chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Lãnh đạo 12 Công ty có đơn vị tự vệ (thư mời riêng); Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng TC-KH, Phòng LĐTBXH, Chi Cục thuế; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ họp Ban chỉ đạo thị xã về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX.

Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh – Tầng 15 tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự và chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ phường Tân Hiệp 06 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Hội trường B - UBND phường Tân Hiệp.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm và sơ kết Chương trình hành động số 88/-CT/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy do Sở VH-TT&DL tổ chức tại thị xã Tân Uyên (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng), Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

6/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TCKH tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tình hình thực hiện Kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thị xã (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung và mời các thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Thị đoàn (Thư mời riêng); Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Chi cục Thuế, Đài Truyền thanh; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã thông qua ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã năm 2019 (Ban chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã theo Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 11/7/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của UBND tỉnh về việc triển khai công tác thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 (Thanh tra thị xã, Ban Tiếp công dân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, Văn phòng Thị ủy, Hội Nông dân (thư mời riêng), Ban Pháp chế, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng Lao động TBXH, Trung tâm PTQĐ thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, UBND các xã – phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa.

Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh – Tầng 15 tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Trường Trung học Phổ thông Thái Hòa thông qua Chứng thư thẩm định giá đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Bến xe khách Tân Uyên để thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C –UBND thị xã

5/ 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường bờ sông (đoạn từ Trụ sở Đoàn thể Uyên Hưng đến Quán Gió) (Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C –UBND thị xã.

6/ 08 giờ 00: Phó Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo tiếp công dân định kỳ tại phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: UBND phường Tân Phước Khánh.

7/ 07 giờ 30: Hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức khối cơ quan thị xã.

Mời dự: 50% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức khối cơ quan thị xã.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

8/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tiamo Uyên Hưng, đường số 13, Khu dân cư Biconsi, phường Uyên Hưng.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Giai đoạn 2 để thông qua Chứng thư thẩm định giá đất (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo tình hình triển khai các dự án khoa học công nghệ trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

Mời dự: Thành viên Hội đồng khoa học công nghệ thị xã theo Quyết định số 7382/QĐ-UBND ngày 27/9/2017; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Xuân Đức.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

5/ 13 giờ 30: Hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức khối cơ quan thị xã.

Mời dự: 50% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức khối cơ quan thị xã.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

THỨ SÁU: 12/7/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội sơ kết công tác Công an và công tác đảm bảo trật an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Ủy Quyền Trưởng Phòng QLĐT dự họp Sở Xây dựng về các nội dung liên quan ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019.

Mời dự: Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thị xã.

Địa điểm: Hội trường B – Sở Xây dựng, tầng 7, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập26
Tổng truy cập 1609891