Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 07/06/2019 | 18:14:21 GMT+7
Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
Lượt xem: 991
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 10/6/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã Phú Chánh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Chánh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

Mời dự: Trưởng Phòng GDĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

3/ 08 giờ 00: Ban KTXH HĐND thị xã đi khảo sát về tình hình khai thác đất, san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

Mời dự: Đại diện các cơ quan: Phòng TN-MT, UBND xã Vĩnh Tân, C/v Oanh.

Địa điểm: 07 giờ 00, tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

Chiều:

1/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội tự vệ Công ty TNHH Cự Hùng II.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các nội dung: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2020; Tờ trình về ban hành Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

3/ 13 giờ 30: Ban KTXH HĐND thị xã đi khảo sát về tình hình khai thác đất, san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Mời dự: Đại diện các cơ quan: Phòng TN-MT, UBND phường Tân Hiệp, C/v Oanh.

Địa điểm: 13 giờ 00, tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

THỨ BA: 11/6/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Thái Hòa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thị xã.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Nguyễn Hà Phương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Khánh Bình.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TNMT.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Giai đoạn 2 để thông qua Chứng thư thẩm định giá đất (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Ban KTXH HĐND thị xã đi khảo sát về tình hình khai thác đất, san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn phường Uyên Hưng.

Mời dự: Đại diện các cơ quan: Phòng TN-MT, UBND phường Uyên Hưng, C/v Oanh.

Địa điểm: 07 giờ 30, tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 14 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế; Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh, Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Giao Lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng QLĐT tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Uyên Hưng.

THỨ TƯ: 12/6/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng TN-MT báo cáo về công tác chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ban lãnh đạo Phòng TN-MT; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Trung tâm PTQĐ thị xã báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các phường: Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Khai mạc Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu thị xã Tân Uyên năm 2019.

Địa điểm: Nhà thiếu nhi thị xã.

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

5/ 07 giờ 30: Giao Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TN-MT tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Tiến, phường Tân Phước Khánh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH– Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND xã Phú Chánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng Lao động TB-XH báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn trẻ em thị xã Tân Uyên năm 2019 (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Lao động TBXH, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh, Thị đoàn; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, Minh Phương.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thị xã Ngô Văn Thảo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

5/ 13 giờ 30: Giao Lãnh đạo Phòng TN-MT, Phòng QLĐT tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh, lần thứ 12 (thường lệ giữa năm) HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Hội Nghĩa.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hội Nghĩa.

THỨ NĂM: 13/6/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 41 thông qua dự thảo các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 12 (thường lệ giữa năm 2019), HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:

- Báo cáo tình hình KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2019, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách thị xã năm 2018, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả năm học 2018-2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết giám sát của HĐND thị xã về việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu cử chức danh ủy viên UBND ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND thị xã; Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB-XH, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội thị xã, Trung tâm Y tế; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự; PV.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực Thị ủy về công tác cán bộ và Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Trưởng Phòng VH-TT.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

THỨ SÁU: 14/6/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Đoàn cán bộ của thị xã tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đ/c Chủ tịch HĐND thị xã với nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Hội.

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, 02 Ban HĐND họp Thường trực HĐND thị xã tháng 6 năm 2019.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu ấp; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn; Tờ trình Đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm công chứng, Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư, Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Diễn đàn trẻ em thị xã Tân Uyên năm 2019 (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em thị xã; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị Đoàn, Hội chữ thập đỏ, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng Lao động TBXH, Phòng GDĐT, Phòng Tư pháp, Phòng VHTT, Phòng Y tế, Phòng TC-KH, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh; cấp xã – phường: Đại diện Lãnh đạo UBND và Cán bộ phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường; Hiệu trưởng và giáo viên phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em các Trường THCS; Chánh Văn phòng, Minh Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Đề án sáp nhập Đài truyền thanh và Trung tâm VH-TT (Đài truyền thanh, Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh; Chánh Văn phòng, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1538439