ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 10/05/2019 | 17:56:29 GMT+7
Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019
Lượt xem: 1068
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 13/5/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng kỷ luật thị xã xem xét, xử lý đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các Khu – Điểm nhà ở tự phát sau ngày 10/01/2014 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND, Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; các cá nhân có liên quan thuộc phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng kỷ luật thị xã xem xét, xử lý đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các Khu – Điểm nhà ở tự phát sau ngày 10/01/2014 trên địa bàn phường Thái Hòa (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND, Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; các cá nhân có liên quan thuộc phường Thái Hòa.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong đi công tác tại xã Phú Chánh.

Địa điểm: UBND xã Phú Chánh.

4/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Trạm Chăn nuôi – Thú y.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng kỷ luật thị xã xem xét, xử lý đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các Khu – Điểm nhà ở tự phát sau ngày 10/01/2014 trên địa bàn phường Tân Hiệp (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND, Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; các cá nhân có liên quan thuộc phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng kỷ luật thị xã xem xét, xử lý đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các Khu – Điểm nhà ở tự phát sau ngày 10/01/2014 trên địa bàn xã Tân Vĩnh Hiệp (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND, Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 03/5/2019, Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; các cá nhân có liên quan thuộc xã Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp Sở Công thương về việc góp ý dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A – Sở Công thương, tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

THỨ BA: 14/5/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy theo Quyết định số 1036-QĐ/TU ngày 01/4/2019.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 06 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT dự Lễ Mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên.

3/ 07 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ khai mạc Hội thao quân sự, quốc phòng năm 2019 do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Công ty Becamex báo cáo kết quả thực hiện chương trình trồng cây năm 2018; triển khai công tác chuẩn bị lễ trồng cây 19/5 năm 2019.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Hạt kiểm lâm thị xã.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm” năm 2019; dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương; PV.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 15/5/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua báo cáo kết quả rà soát thực hiện Chương trình, Nghị quyết Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người tháng 4/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019; báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Zika và tay chân miệng trên địa bàn thị xã năm 2019 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Minh Phương; PV.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Thái Hòa, Thạnh Hội (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Thái Hòa, Thạnh Hội; C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

5/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự đi khảo sát hướng tuyến đường dây 110kV VsipII MR1-Vsip II MR2.

Mời dự: Đại diện các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, UBND xã Vĩnh Tân; Công ty Tư vấn Điện Miền Nam; C/v Thành, Xuân Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Vĩnh Tân.

6/ 07 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH dự Lễ tổng kết, Lễ tri ân – Trưởng thành học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Hội đồng thẩm định quy hoạch thị xã thông qua dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát tại xã Hội Nghĩa (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND xã Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến gỗ Xuất nhập khẩu Giang Minh 2 tại phường Uyên Hưng (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH– Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

THỨ NĂM: 16/5/2019

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương gương điển hình tiêu biểu.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự đi cơ sở.

THỨ SÁU: 17/5/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tham gia Đoàn công tác của Lãnh đạo thị xã đi thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tân Uyên nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2563.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe các ngành báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân (Ban Tiếp công dân, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Trung tâm PTQĐ thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh Bình Dương.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo và cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan: Các cơ quan chuyên môn thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Hạt Kiểm lâm, Đội QLTT số 4, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Chị cục thuế, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Báo cáo viên pháp luật thị xã; xã – phường: Lãnh đạo UBND, Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Địa chính – Xây dựng, Trưởng và Phó Công an các xã – phường, Cảnh sát khu vực, Công an viên thực hiện công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cán bộ quản lý giáo dục tại các xã – phường; PV.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, 02 Ban HĐND dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Công an thị xã, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán.

Mời dự: Thủ trưởng và kế toán trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC; Chánh Văn phòng, C/v Bình.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Họp mặt nhà khoa học nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019 do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4/ 15 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ bế mạc Hội thao quân sự, quốc phòng năm 2019 do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

THỨ BẢY: 18/5/2019

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ khai mạc Hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thị xã Tân Uyên lần thứ XIX năm 2019.

Địa điểm: UBND xã Hội Nghĩa.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng truy cập 1609885