TIN HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ - PHƯỜNG
Thứ năm, 09/05/2019 | 17:10:28 GMT+7
Đảng ủy xã Phú Chánh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
Lượt xem: 131
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 9.5, Đảng ủy xã Phú Chánh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Đồng chí Lý Ngọc Phong-Ủy viên thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

          Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn xã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa có sự đổi mới; các chi bộ, UBND, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như: tặng nhà tình thương, vận động quà tết, nuôi heo đất...; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa nhanh được các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.

          Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn xã có 43% người tập luyện thể thao thường xuyên, 44% gia đình thể thao, 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất và thực hiện tập luyện TDTT ngoại khóa; từ năm 2014 đến năm 2018 toàn xã có 4/4 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa (riêng năm 2014, 2016 có 3/4 ấp đạt ấp văn hóa). Việc tổ chức triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở địa phương đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lý Ngọc Phong-UVTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, cấp ủy đảng cùng chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được nêu trong nghị quyết. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy cần chỉ đạo cụ thể UBND xã trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; quan tâm đến công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người.

                                                Trường Uy


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng truy cập 1496659